Form of Work
Książki
(8)
Status
unknown
(7)
Branch
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(7)
Author
Fituła A
(8)
Tomczak K
(7)
Rudnik M
(6)
Słaboń J
(4)
Zakrzewski W
(4)
Suski M
(3)
Ćwir Elżbieta
(3)
Sarzyński D
(2)
Stachnik D
(2)
Pick Małgorzata
(1)
Rudnik Marek
(1)
Soboń Elżbieta
(1)
Słaboń Janusz
(1)
Ćwir E
(1)
Year
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Programy telewizyjne
(8)
Burakowski Leszek, wojewoda chełmski
(4)
Medale
(3)
Miejski Ośrodek Kultury
(2)
Ogonowski Józef, przew. Rady Miejskiej
(2)
Rejonowy Urząd Poczty
(2)
Sport
(2)
Wojewódzki Dom Kultury
(2)
Zając Józef, kier. Katedry Instytutu Matematyki KUL
(2)
"Pan Tadeusz" w ilustracji
(1)
"Super Eden 3"
(1)
Administracja
(1)
Ankieta
(1)
Bajko, Zbigniew
(1)
Bazylika p.w. Najświętszej Marii Panny
(1)
Bednarczyk Jadwiga, dyr. Przedszkola Miejskiego nr 11
(1)
Bezrobocie
(1)
Buliński, Adam
(1)
Błażejczyk Danuta
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego
(1)
Chełmska Biblioteka Publiczna
(1)
Chełmski Dom Kultury
(1)
Cieślik Dorota, Kuratorium Oświaty w Chełmie
(1)
Demografia
(1)
Dżaman Henryk, prezydent Miasta Chełma
(1)
Festyn integracyjny
(1)
Galeria "ART"
(1)
Galeria "Art"
(1)
Kaproń Marian, przew. jury
(1)
Kiczyńska Alicja
(1)
Kiwiński Marek
(1)
Kozyra Jan Bogdan, prezes Zarzadu "Super Eden 3"
(1)
Liceum Ogólnokształcące I im. Stefana Czarnieckiego
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo Piotra Żółkiewskiego
(1)
Martyniuk Tadeusz, prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego
(1)
Matuszczak Zbigniew, wiceprezydent Miasta Chełma
(1)
Mazurek Beata, dyr. WUP Filia w Chełmie
(1)
Mazurek Beata, dyrektor WUP Filia w Chełmie
(1)
Mazurek Henryk, kolekcjoner
(1)
Mazurek Jacek, przew. Rady Sejmiku Powiatu Ziemskiego
(1)
Mazurek Kazimierz, dyr. Woj. Urzędu Statystycznego w Chełmie
(1)
Mazurek Wanda
(1)
Mazurek Wanda, wnuczka Marceliny Zakrzewskiej
(1)
Mazurek, Józef
(1)
Mazurek, Maria
(1)
Merle Zofia
(1)
Punkt Konsultacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(1)
Rachoń Anna, ZSM w Chełmie
(1)
Rada Powiatu Ziemskiego
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Szczasny Witold, SLD
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szpyra, Grażyna
(1)
Targowski Zdzisław, prorektor do spraw studenckich AR w Lublinie
(1)
Uryniuk Józef, dyr. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie
(1)
Urząd Wojewódzki
(1)
Wiszniewska Beata, kierownik projektu. Lokalna Akcja Na Rzecz Środowiska
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
(1)
Zając Józef, KUL
(1)
Zakrzewska Marcelina, jubilatka
(1)
Zawód
(1)
Zespół Szkół Medycznych
(1)
Zespół Szkół Technicznych
(1)
Życiński Józef, metropolita lubelski
(1)
Żółkiewski, Piotr
(1)
Subject: work
"Prezentacje '98", przegląd dorobku artystycznego szkół samorzadowych
(1)
"Program Ochrony Środowiska Dla Miasta Chełma do roku 2010"
(1)
"Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich ", IV Okręg Lublin
(1)
"Utwory Adama Mickiewicza w twórczości dzieci i młodzieży", konkurs plastyczny
(1)
1 [Pierwszy] Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
(1)
20 [Dwudziesta] rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II, wystawa
(1)
20. [Dwudziesta] rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II, wystawa
(1)
3. [Trzeci] Przegląd Twórczości Przedszkoli Miejskich
(1)
50 [Pięćdziesięcio] -lecie istnienia Zespołu Szkół Medycznych
(1)
80. [Osiemdziesięcio] -lecie Głównego Urzędu Statystycznego
(1)
Dni Chełma'99
(1)
Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska '98"
(1)
Międzynarodowy Dzień Teatru
(1)
Subject: place
Chełm
(7)
Chełm (woj. lubelskie)
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Bezrobocie w Chełmie./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Od 1 lipca działa w gminie Chełm Punkt Konsultacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Odpust w Bazylice NMP w Chełmie./ M. Rudnik, A. Fituła.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Program szkoleniowy dla Chełmian z zakresu biznesu, przedsiębiorczości i języka angielskiego./ M. Rudnik; Główny Urząd Statystyczny: obchody 80. -lecia swojego istnienia./ M. Rudnik; Zespół Szkół Technicznych - cykl wykładów prezentujących młodzieży szkolnej najnowsze osiągnięcia z dziedziny matematyki i fizyki./ M. Rudnik; Konferencja prasowa SLD - przedstawienie programu wyborczego przez partię./ M. Rudnik; Sport - piłka nożna ("Orliki" Chełm - "Ogniwo" Wierzbica)./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Book
Cassette
In basket
Wydarzenia Tygodnia 1997.12.14 [Nagranie wideo] / realiz. Marek Rudnik ; montaż. Janusz Słaboń ; prod. Ośrodek Telewizji Lokalnej Chełm, Chełmska Telewizja Kablowa // [Archiwalne nagrania Chełmskiej Telewizji Kablowej. Wiadomości emitowane przez Ośrodek Telewizji Lokalnej (Chełm)] / Ośrodek Telewizji Lokalnej. Chełmska Telewizja Kablowa. 1997.11.22-1998.03-14 - Chełm: [Chełmska Telewizja Kablowa], 1997-1998. czas rozp. 24'37". - Chełm : OTL Chełm : CTK, 1997 r. - 1 nagranie (8 min.) na kas. wizyjnej : dźw., kolor. ; 1,25 cm.
Zawiera: Cz. 1 - Złote i srebrne medale "Za zasługi dla obronności kraju" / Marek Rudnik. Cz. 2 - Wystawa malarstwa Piotra Żółkiewskiego / W. Zakrzewski. Cz. 3 - Społeczna ocena działań władz Chełma / Marek Rudnik. Cz. 4 -"Pan Tadeusz" w ilustracji / Marek Rudnik. Cz. 5 - Spotkania radnych z wyborcami / Marek Rudnik.
Zakres i zawartość: Ad. 1 - Reportaż z uroczystości wręczenia medali rodzicom, których synowie wzorowo odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medale nadał Minister Obrony Narodowej na wniosek Wojskowej Komendu Uzupełnień w Chełmie.
Ad. 2 - Informacje o wystawie zorganizowanej w pomieszczeniu Cukierni "Hetman" w Chełmie.
Ad. 3 - Relacja z podsumowania wyników ankiet rozesłanych do 20000 gospodarstw domowych na terenie Chełma. Informacja o wynikach ankiet.
Ad. 4 - Reportaż z wystawy zorganizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu w Galerii "PATIO" Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Informacje nt. organizatora wystawy.
Ad. 5 - Informacje dot. cyklu spotkań radnych z wyborcami w poszczególnych okręgach wyborczych.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Sto piąte urodziny najstarszej mieszkanki województwa chełmskiego./ D. Sarzyński; Podpisanie w Urzędzie Wojewódzkim Listu Intencyjnego do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej; Wystawa poświęcona XX [Dwudziestej]-tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w sali konferencyjnej Rejonowego Urzędu Poczty./ M. Tomczak; Spotkanie przedstawicieli Związku Plantatorów Roślin Okopowych z parlamentarzystami i Wojewodą Chełmskim w Urzędzie Wojewódzkim./ D. Sarzyński; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pięciu małżeństwom z Chełma medale za długotrwałe pożycie małżeńskie./ M. Rudnik; Nowy program edukacyjny dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli./ D. Sarzyński.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Pierwsza sesja Powiatu Ziemskiego - główny punkt obrad: wybór przewodniczącego./ M. Rudnik; Wojewódzka Biblioteka Publiczna - promocja "Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich", IV Okręg Lublin; Inauguracja roku akademickiego Wydziału Rolniczego w fili Akademii Rolniczej z Lublina./ M. Pick; Zespół Szkół Medycznych - obchody 50 -lecia istnienia szkoły (zjazd absolwentów)./ M. Rudnik; Inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego./ M. Rudnik; Obchody Roku Mickiewiczowskiego w Międzyszkolnej Galerii "Art" - konkurs plastyczny "Utwory Adama Micliewicza w twórczości dzieci i młodzieży"./ M. Rudnik; Sport - piłka nożna ("Granica" Chełm - "Nidy" Pińczów./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Festiwal Teatrów Szkolnych "Maska '98" w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie./ M. Rudnik; Festyn zorganizowany przez "Super Eden 3"./ M. Rudnik; Urodziny najstarszej mieszkanki Chełma Marceliny Zakrzewskiej; Podpisanie w Urzędzie Wojewódzkim listu intencyjnego do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia w Chełmie Wyższej Szkoły Zawodowej./ D. Sarzyński; Wystawa znaczków, widokówek, kopert z okazji XX -tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w sali konferencyjnej Rejonowego Urzędu Poczty; Medale od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dla pięciu małżeństw z Chełma za długoletnie pożycie małżeńskie./ M. Rudnik; Międzyszkolna Galeria Artystyczna "ART" - wystawa malarstwa i rysunku młodzieży związanej z tą pracownią./ M. Rudnik; W ramach obchodów Międzynarodowgo Dnia Teatru - przegląd dorobku artystycznego szkół samorządowych "Prezentacje '98" w Chełmie./ M. Rudnik; III Przegląd Twórczości Przedszkoli Miejskich w Wojewódzkim Domu Kultury./ M. Rudnik.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again