Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(5)
Czytelnia Książek i Czasopism
(8)
Author
Gołębiewski Jan
(2)
Kłosowska-Lasek Katarzyna
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Barczewska-Dziobek Agata
(1)
Borek Paweł (1978- )
(1)
Bryk Janusz
(1)
Busłowicz Marta
(1)
Chełchowski Janusz Stanisław (1961- )
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Cisek Marek
(1)
Cymerski Jarosław (1971- )
(1)
Drzazga Dominik
(1)
Dziubek Ireneusz
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Jastrzębski Paweł
(1)
Jałoszyński Kuba (1960- )
(1)
Kawałko Bogdan
(1)
Kawałko Danuta
(1)
Kańciak Anna
(1)
Kluczyński Maciej
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Pawłowska Agnieszka
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Socha Robert (1976- ; wojskowość)
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stańczyk Izabela
(1)
Suchoń Anna
(1)
Szlachter Damian
(1)
Szydłowski Cezary
(1)
Telak Jerzy
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Tyburska Agata
(1)
Wancke Piotr
(1)
Wiciak Krzysztof
(1)
Zalewski Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Administracja
(3)
Sektor publiczny
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Administracja a bezpieczeństwo narodowe
(1)
Budżety gminne
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Samorząd gminny
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kompetencjami
(1)
Zarządzanie nieruchomościami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Zamość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Instytucje administracji publicznej stanowią widący komponent każdego współczesnego systemu demokracji. Od skuteczności działań tych podmiotów pośród których należy wskazać m.in. Policję czy inne państwowe służby bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również urzędy, inspektoraty i inne terenowe placówki administracji państwowej, zależy zrównoważony rozwój każdego społeczeństwa. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, które mają poprawić funkcjonalność ww. podmiotów. [...] Wnioski płynące z podjętych badań stanowią bardzo ciekawy materiał empiryczny. [...] monografia wieloautorska znajdzie odbiorców zarówno pośród osób naukowo i zawodowo zajmujących się problematyką zarządzania, bezpieczeństwa jak również prawa i administracji. Fragment recenzji dr. hab. Samuela Uhrina
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223895 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351/354:005](438)(075.8)
W założeniu autorskim opracowanie może stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotów specjalizacyjnych zarówno z zakresu nauki administracji, jak i nauki organizacji i zarządzania w odniesieniu do administracji publicznej. Tytułowe procesy kierowania zostały w nim ujęte szeroko. Treść podręcznika nie ogranicza się bowiem do relacji przełożony - podwładny, ale odnosi się do różnych istotnych zagadnień kierowania sprawami publicznymi w systemie administracji publicznej z uwzględnieniem jej specyfiki jako organizacji. Od Autorki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-127 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-104 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-506 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 204184 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351/354(438):005.95/.96
Mając na uwadze złożoność i wieloaspektowość problematyki dotyczącej pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy oraz programu ich rozwoju zawodowego, autorzy przyjęli, że celem monografii zbiorowej będzie zaprezentowanie różnych aspektów dotychczasowego zarządzania kompetencjami zawodowymi w sektorze publicznym. Problem zarządzania kompetencjami oparto na światopoglądzie konstruktywistyczno-pragmatycznym, gdzie zastosowano wielość interpretacji tematu. Autorzy skoncentrowali się na różnorodności postrzegania kompetencji pracowników administracji publicznej, posłużyli się aspektami historycznymi wyjaśniającymi badane zagadnienia oraz wskazali na możliwości praktycznego zastosowania proponowanych metod badania kompetencji. W opracowaniu monografii wybrano strategię badawczą mieszana z doborem równoległym, gdzie procedury pozyskiwania danych polegały na ich łączeniu w celu przeprowadzenia wszechstronnej analizy badanego obszaru. Autorzy prawidłowo zastosowali analizy trafnie dobranej literatury i dostępnej dokumentacji oraz wykorzystali badania sondażowe i studia przypadku, realizując cel badań. (Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Wawaka)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 230063 (1 egz.)
Book
In basket
Aktywność polityczno-militarna , tożsamość kulturowa, powodują, że wielu krajom, w tym Polsce realnie zagraża terroryzm międzynarodowy. W strukturach państwa muszą być siły i środki zdolne neutralizować powstałe zagrożenie, a także przeprowadzić działania w ramach tzw. odbudowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-125/2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. Czyt. 35-119 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości)
Symbol UKD: 347.235(438)(07)
Autor wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które w swojej pracy zawodowej napotykają problemy w tym zakresie. Skupia się więc na omówieniu tych aspektów prawa, które w praktyce okazują się trudne, ciekawe lub stwarzają wątpliwości. Analizując regulacje prawne, Autor zwraca uwagę na interpretacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz orzeczeniach sądów, które kształtują praktykę postępowania nie tylko organów administracji, ale także reprezentantów wielu zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. W książce omówione zostało pojęcie nieruchomości jako rzeczy z uwagi na sposób wykorzystania lub przedmiot własności. Skupiono się na przepisach oraz szczególnych sytuacjach, które mogą ograniczać prawo własności. Istotnym zagadnieniem jest uwłaszczanie zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Wiele zagadnień Autor przedstawia na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarowania nieruchomościami, udzielając zwięzłych odpowiedzi, których szersze rozwinięcie znajduje się w omówieniu problemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-540 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.75(438):351.74(438):005.334
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 226682 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Jan Gołębiewski. - Warszawa : Difin, 2017. - 321, [2] strony : ilustracje ; 23 cm.
Symbol UKD: 327.56/.57:351.75:005.334
W ćwierćwieczu „transformacji” podejmowano wiele prób porządkowania problematyki bezpieczeństwa. Zazwyczaj działania okazywały się być poprawne, napawające nadzieją, zanim trafiły do konsultacji (międzyresortowych). Gdy tam trafiły, czyniono wysiłki, aby storpedować prace, gdyż przyjęcie ich za słuszne prowadziłoby do konieczności poważnych zmian personalnych w obszarze bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach. Pojawiały się propozycje alternatywne bardziej zrozumiałe dla „elit” politycznych. Aktywność kryzysową rozważano i nadal rozważa się wyłącznie w zakresie reagowania na skutki katastrofy, obudowując to przeróżnymi sztabami, organami, szczeblami, ogniwami, zespołami i innymi ciałami alternatywnymi dla organów konstytucyjnych, rozmywając w ten sposób odpowiedzialność za nieskuteczność, zaniechania i zaniedbania. Kilkadziesiąt uczelni w Polsce prowadzi kierunki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ale treści tam wykładane, bazujące na rodzimych opracowaniach i aktach prawa, odbiegają od bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pojmowanych w NATO i Unii Europejskiej, co jest trudne do przyjęcia za normalne. Książka ta wskazuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w państwach demokratycznych z odniesieniem ich do naszej rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-244 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again