Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(4)
Czytelnia Książek i Czasopism
(2)
Wypożyczalnia krótkoterminowa
(1)
Author
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Dubaj Stanisław
(1)
Gąska Marek
(1)
Jańczuk Lech
(1)
Lipiński Piotr (1967- )
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Pogoda Marian
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Stanisz Piotr (1966- )
(1)
Warmiński Andrzej K
(1)
Wawryniuk Andrzej
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(6)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Humer, Adam
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956)
(1)
Policja
(1)
Procesy polityczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
System obronny państwa
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Więźniowie polityczni
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Publicystyka polska
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Na książce błędny ISBN t. 1.
Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. (...) Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. (...) Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Książek
All copies are currently on loan: sygn. I 220911 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy publikacji Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego podjęli się trudnego zadania zidentyfikowania podstawowych zagadnień związanych z ochroną bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i wskazania na tej podstawie instrumentów działania administracji publicznej. Na czoło analizowanych kwestii wysuwa się zagadnienie wzajemnej relacji pojęć legalności i sprawności w zakresie działania organów administracji publicznej, a w szczególności organów Policji. W tym zakresie zostały przedstawione kwestie związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi czy kwestie użycia broni oraz stosowania przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji albo innych służb publicznych. Sięgnięto w tej dziedzinie do analizy orzecznictwa sądowego, a także kontroli parlamentarnej. Niezmiernie istotną kwestią, która znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji, są zagadnienia łączące się z dynamicznym rozwojem nowych technologii, olbrzymim wzrostem znaczenia Internetu i telekomunikacji w życiu wszystkich grup społecznych. Zastosowanie innowacyjnych technik przeobraziło współczesne społeczeństwo, które jest dziś określane społeczeństwem informacyjnym. Stwarza to z jednej strony nowe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale z drugiej strony - daje administracji publicznej oraz wszystkim służbom publicznym nowe instrumenty działania. Powoduje to niezmierną aktualność analizy technologicznych aspektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie przy okazji organizacji imprez masowych. Technologiczne aspekty nie mogą przesłaniać jednak w tym zakresie elementów o charakterze prawnym, związanych z zapewnieniem legalności działania służb. Bardzo wyraźnie w publikacji podniesiony został aspekt współdziałania administracji publicznej ze społeczeństwem. W tym zakresie przede wszystkim wskazano kwestie związane z partycypacją społeczną w działaniach podejmowanych przez administrację lokalną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Książek
There are copies available to loan: sygn. I 217434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nazwy autorów na stronach 263-267.
Bibliografia strony 268-305, wykaz aktów prawnych strony 279-302, netografia strona 306.
Zawiera: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w systemie instytucji bezpieczeństwa województwa lubelskiego / Stanisław Dubaj ; Wpływ międzynarodowego ruchu granicznego przez przejście graniczne Jahodin (Ukraina) - Dorohusk (Polska) na stan bezpieczeństwa powiatu chełmskiego / Andrzej Wawryniuk ; Realizacja zadań przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji / Marian Pogoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia krótkoterminowa
There are copies available to loan: sygn. Ch VIII - 54 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Książek i Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-118 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem książki jest wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego przez pryzmat jednostek samorządu terytorialnego. Książka składa się z 10 artykułów. Ich autorzy analizują procesy bezpieczeństwa i porządku publicznego z perspektywy podmiotowej (poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego i administracji centralnej) oraz przedmiotowej (procesów zarządzania, finansowania, aspektów instytucjonalnych i komunikacji politycznej). Biorąc pod uwagę ważny temat publikacji, a także - co nie bez znaczenia - interesujący tytuł książki, wskazujący na wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym, dobór szczegółowych tematów artykułów oraz kompetencje ich autorów, popieram jej wydanie. (Z recenzji dr hab. Marka Wierzbickiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Książek
There are copies available to loan: sygn. I 215010 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku. - Warszawa : Difin, 2011. - 359, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie dostosowanych do potrzeb konkretnych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Książek i Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-92 (1 egz.)
Book
In basket
(Reportaż)
Urodzony w 1917 roku Adam Humer do partii komunistycznej wstąpił jeszcze przed II wojną światową. W latach stalinizmu był wicedyrektorem Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Prowadził postępowania przeciwko antysystemowemu podziemiu, bił i torturował. Po ponad pięćdziesięciu latach stanął przed sądem i trafił do tego samego więzienia na warszawskim Mokotowie, w którym pół wieku wcześniej stosował bestialskie metody przesłuchań. Sprawa Adama Humera wstrząsnęła opinią publiczną. Po jednej stronie kaci, po drugiej żyjące ofiary, pomiędzy nimi opieszały sąd. Piotr Lipiński kreśli losy Humera od młodości przez karierę w UB po głośny proces o zbrodnie stalinowskie. Światopoglądowa schizofrenia, syndrom wyparcia czy ślepa wierność ideologii? Trudno określić postawę antybohatera tego reportażu, człowieka, który stał się symbolem powojennego terroru komunistycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Książek
There are copies available to loan: sygn. 82-92 Lip Bic (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again