Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
nieokreślona
(12)
Placówka
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(12)
Autor
Fituła A
(12)
Zakrzewski W
(10)
Rudnik M
(9)
Strojny R
(4)
Słaboń J
(4)
Tomczak K
(4)
Ćwir E
(3)
Stachnik D
(2)
Suski M
(2)
Ćwir Elżbieta
(2)
Wróblewski F
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(7)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Programy telewizyjne
(12)
Królikowska Teresa, wicestarosta chełmski
(11)
Bezrobocie
(4)
Starostwo Powiatowe w Chełmie
(3)
Cichowicz Danuta, kier. PUP w Chełmie
(2)
Dołba Zbigniew, KPP w Chełmie
(2)
Dziurdziak Wiesław, rzecznik prasowy KPP w Chełmie
(2)
Muzeum Chełmskie
(2)
Otto Ulrich, artysta malarz
(2)
Sport
(2)
Szkoła Podstawowa Nr 3
(2)
Administracja
(1)
Angel Małgorzata, Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych
(1)
Betiuk Marek
(1)
Bliźnięta
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cichowicz Danuta, dyr. PUP w Chełmie
(1)
Drozd Piotr, ks. przewodnik pielgrzymki
(1)
Duchowieństwo
(1)
Dziurdziak Wiesław, rzecznik prasowy KWP w Chełmie
(1)
Galeria 72
(1)
Gorczyce Grzegorz, prezes Automotoklubu
(1)
Grunt
(1)
Gutalska Stanisława, kierownik Wydziału Oświaty Zdrowotnej SANEPID
(1)
Hudia Bohdan, Centrum badań Naukowych we Lwowie
(1)
Jaskółkowski Przemysław, Stowarzyszenie Historyczne Kluby Wojskowe
(1)
Kiryk Zbigniew, kier. Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej UM w Chełmie
(1)
Komenda Powiatowa Policji
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Krajowy Urząd Pracy
(1)
Królikowska Teresa, wicestarosta Chełmski
(1)
Kwieciński Arkadusz, kier. Ośrodka Zamiejscowego KO w Lublinie
(1)
Liceum Ogólnokształcące II im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
(1)
Mardoń Ryszarda, ZNP o/Chełm
(1)
Marzec Henryk
(1)
Mazurek Kazimierz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(1)
Noworodek
(1)
Okoń Waldemar Zbigniew
(1)
Okoń Zbigniew Waldemar
(1)
Pawlak Piotr, kierownik działu podatkowo-dochodowego
(1)
Piekarska Wiesława, nauczyciel II LO
(1)
Pielgrzymki
(1)
Pirotechnika
(1)
Pocztowa Komisja Poborowa
(1)
Podatek
(1)
Prawosławie
(1)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
(1)
Płaca
(1)
Rada Miejska
(1)
Radej Janina, wicedyrektor II LO
(1)
Rogowska Jadwiga
(1)
Rolnictwo
(1)
Rudnicka Agnieszka, modelka
(1)
Rychliczek Adam, starosta chełmski
(1)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
(1)
Stowarzyszenie "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Szczodrowska Aneta, autorka kolekcji odzieży
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Podstawowa nr 10
(1)
Słotowiński Edward, Kierownik Działu Operacyjno-Technicznego PKS w Chełmie
(1)
Tokarski Longin, dyr. Muzeum Okręgowego w Chełmie
(1)
Urząd Stanu Cywilnego
(1)
Urzędy skarbowe i izby skarbowe
(1)
Wilkowski Eugeniusz, Starostwo Powiatowe w Chełmie
(1)
Zarząd Miasta Chełma
(1)
Zosiuk Agnieszka, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chełmie
(1)
Związek Powiatów Polskich
(1)
Łaszkiewicz Hubert, Zakład Dydaktyki UMCS
(1)
Łukaszczuk Jan, proboszcz parafii prawosławnej pw. Św. Jana Teologa
(1)
Życiński Józef, Metropolita Lubelski
(1)
Temat: dzieło
"Z natchnienia prostego", tomik poezji
(2)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja
(2)
"Ekologiczny Turniej Szkół"
(1)
"Historia Polski i Ukrainy w XiX i XX w. w podręcznikach szkolnych", seminarium
(1)
"Pomóż dzieciom przetrwać zimę", akcja
(1)
"Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B", program edukacyjny
(1)
"Ściana Wschodnia-jaka jest dzisiaj i jaka być powinna", konferencja
(1)
Barbórka'2000
(1)
Dzień Wiosny
(1)
Karta Nauczyciela
(1)
Nowy Rok
(1)
Powiatowy Sejmik Kultury
(1)
Temat: miejsce
Chełm
(12)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Spotkanie księży chełmskich z metropolitą lubelskim ks. arcybiskupem Józefem Życińskim w ramach obchodów roku jubileuszowego./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Konferencja w Starostwie Powiatowym w Chełmie pt. "Ściana Wschodnia-jaka jest a jaka być powinna"./ M. Rudnik, A. Fituła; Nowelizacja Karty Nauczyciela przez Sejm./ W. Zakrzewski, A. Fituła.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Na bazie Stowarzyszenia "Podajmy Sobie Ręce" powstała "Nadzieja II"./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" w Chełmie./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Zerwanie przez Krajowy Urząd Pracy wszystkich kontraktów dotyczących wychodzenia z bezrobocia./ W. Zakrzewski, R. Strojny; "Ekologiczny turniej szkół"./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Adam Rychliczek kandydatem na wolny mandat senatora./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Obchody "Barbórki"./ W. Zakrzewski, R. Strojny.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Fałszywy alarm o podłożeniu bomby w SP nr 3./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Pracownicy Starostwa Powiatowego nie otrzymają trzynastek./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Powiatowa Komisja Poborowa./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Wzrost bezrobocia w Chełmie./ M. Rudnik; Wystawa Ulricha Otto w "Galerii 72" Muzeum Okręgowego w Chełmie./ M. Rudnik, A. Fituła; Pokaz 28 nowatorskich wzorów odzieży Anety Szczodrowskiej z II LO w Chełmie./ W. Zakrzewski, K. Tomczak.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Milenijny Chełmianin./ W. Zakrzewski, A. Fituła; USC po remoncie./ W. Zakrzewski, R. Strojny; 9 Finał Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Wzrost bezrobocia-zwolnienia grupowe w Chełmie./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Wykup gruntów wzdłuż Uherki przez Miasto./ W. Zakrzewski, R. Strojny; I Inauguracyjne spotkanie Klubu Bliźniaków ze szkół ponadpodstawowych./ W. Zakrzewski, R. Strojny; Starostwo Powiatowe w Chełmie wydawcą tomiku poezji "Z natchnienia prostego"./ W. Zakrzewski, R. Strojny.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Święta Bożego Narodzenia u prawosławnych./ M. Rudnik, A. Fituła; Reforma administracyjna. Rejonowe Urzędy Pracy od 2000 r. podlegać będą starostwom./ M. Rudnik, A. Fituła; 10 stycznia Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Powstanie dwóch powiatów: chełmskiego ziemskiego i grodzkiego./ M. Rudnik, A. Fituła; Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miejsce KW Policji powołano Komendę Powiatową./ M. Rudnik, A. Fituła; Konkurs piosenki i poezji organizowany przez II LO w Chełmie./ M. Rudnik, A. Fituła.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:"Dzień Wiosny"./ M. Rudnik, K. Tomczak; Naprawa autobusów w PKS wynikiem złego stanu dróg./ M. Rudnik, K. Tomczak; Program Edukacyjny-"Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B"./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Obowiązek składania deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Rada Powiatu w Chełmie przyjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu chełmskiego do Związku Powiatów Polskich./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; 80-lecie istnienia Muzeum Chełmskiego./ M. Rudnik, K. Tomczak.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Zarząd Miasta Chełma - dofinansowywanie ferii zimowych./ W. Zakrzewski; Protesty rolników - powstawanie komitetów protestacyjnych./ W. Zakrzewski; Sesja Rady Miejskiej - zmiana uchwały o wysokości diet dla Radnych i dla członków komisji spoza Rady./ M. Rudnik; Spotkanie dyrektorów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 10 - lokalizacja gimnazjów na terenie Chełma./ W. Zakrzewski; Sport - piłka nożna mężczyzn./ M. Suski.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Zawiera:Po raz pierwszy w Chełmie zorganizowano powiatowy Sejmik Kultury w ChBP./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Mikołajkowa wizyta Wicestarosty Chełmskiego Teresy Królikowskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Seminarium pt. "Historia Polski i Ukrainy w XiX i XX w. w podręcznikach szkolnych"./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Wojewoda Lubelski wprowadził zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom do lat 18./ W. Zakrzewski; Współpraca partnerska uczniów II LO w Chełmie ze szkołami: francuską i węgierską./ M. Rudnik, F. Wróblewski; Zespół Szkół Mechanicznych gościł najlepsze zespoły koszykówki z regionu./ M. Suski, A. Fituła; Mecz kadetów chełmskiego "Telektrimu" z "Baskietem 27" Kielece./ M. Suski, A. Fituła.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej