Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(4)
Czytelnia Książek i Czasopism
(3)
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(1)
Author
Rudnik Marek
(5)
Tomczak K
(5)
Soboń Elżbieta
(4)
Słaboń Janusz
(4)
Zakrzewski W
(3)
Fituła A
(2)
Hryszkiewicz Dominik
(2)
Ćwir Elżbieta
(2)
Dadas J
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Grzebyk-Dulak Iwona
(1)
Kubiak Judyta
(1)
Kądziela M
(1)
Litka Piotr
(1)
Litwiński Robert (promotor)
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Matera Mariusz
(1)
Michalec Bogusław (1972- )
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Rogucki S
(1)
Róg Mariusz
(1)
Skibiński Krzysztof
(1)
Stachnik D
(1)
Suski M
(1)
Sęk Andrzej
(1)
Żak Monika (socjolog)
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Policja
(10)
Programy telewizyjne
(5)
Kobieta
(4)
Nauczyciele
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Bajko Zbigniew, Prezydent m. Chełma
(1)
Bajko, Zbigniew
(1)
Bończonek Mirosław ks. (Parafia Św.Ducha w Chełmie)
(1)
Budżety miejskie
(1)
Cementownia "Chełm"
(1)
Chełmska Spółdzielnia Mleczarska "Biomlek"
(1)
Drogi
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Dziurdziak, Wiesław
(1)
Erbel, Mirosław
(1)
Komenda Wojewódzka Policji
(1)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
(1)
Kowalczyk Jan, dyr. WODR
(1)
Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczarskich
(1)
Lubelsko-Chełmsko-Zamojska Fundacja Rozwoju
(1)
Mart Krystyna, kustosz muzeum
(1)
Muzeum Okręgowe w Chełmie. Dział Sztuki Dawnej
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Oddział Położnictwa WSzZ w Chełmie
(1)
Paliwa
(1)
Policja Państwowa
(1)
Praca
(1)
Przestępczość
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Puławski, Adam
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód Mariusz (Wydział Prewencji w Chełmie)
(1)
Rozwód, Mariusz
(1)
Rzeźniczuk Dariusz (Chełmski Oddział LChZ Fundacja Rozwoju)
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Siatkówka
(1)
Skibiński Waldemar, prezes SP.Mleczarskiej "Biomlek"
(1)
Solarz, Jacek
(1)
Stanejko Bolesław (Biuro Prewncji Komendy Głównej)
(1)
Stępniewski, Józef
(1)
Szkoła Podstawowa nr 11
(1)
Szpak-Lipińska, Krystyna
(1)
Szymański Cezary (Oddział Położnictwa WSzZ )
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Telewizja regionalna
(1)
Urząd Miasta (Chełm)
(1)
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Chełmie
(1)
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
(1)
Wojna 1919 - 1920 r. polsko - radziecka
(1)
Wojsko
(1)
Wojtalik Krystyna, dyr.S.P. nr 4
(1)
Wtykło Edward (Woj.Dyrekcja Dróg Miejskich)
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarząd Miasta Chełma
(1)
Zespół Szkół Medycznych
(1)
Łukaszczuk, Jan
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Żakowski Janusz (KRP we Włodawie)
(1)
Subject: work
"Żyj normalnie", program
(3)
"Aktywna gmina", konkurs
(1)
"Barbórka"
(1)
"Biały Niedźwiedź", nagroda
(1)
"Bieluch", serek
(1)
"Tygodnik Chełmski"
(1)
"Wieści Chełmskie"
(1)
Nowy Rok
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(2)
1901-
(1)
1918-
(1)
Subject: place
Chełm
(4)
Chełm (woj. lubelskie)
(2)
Genre/Form
Publicystyka polska
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3259)
Prezentowana książka ma na celu przedstawienie wpływu wykonywania zawodu wysokiego ryzyka na życie osobiste i rodzinne policjantów. W książce omówiono źródła teoretyczne, w których zostały nakreślone podstawowe zagadnienia związane z pracą ludzką, zawodem oraz rodziną. Opisane zostały również kwestie pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy funkcjonariuszy Policji w Polsce: historii oraz warunków społeczno-ekonomicznych. W części empirycznej pracy zostały zaprezentowane wyniki badań, jakie autorka przeprowadziła wśród funkcjonariuszy Policji, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia. Główne zagadnienia, na których skoncentrowała się autorka to: miejsce pracy i rodziny w systemie wartości policjantów, małżeństwa i rozwody policjantów, czas wolny i formy jego spędzania, czy też metody wychowawcze stosowane przez funkcjonariuszy Policji. Książka stanowi swoiste studium konsekwencji wykonywania zawodów wysokiego ryzyka dla życia osobistego i rodzinnego policjantów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218 963 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.74:316.346.2-055.2](438)"20"
Kobiety stanowią bezcenny kapitał każdej organizacji, dlatego tak ważna jest ich aktywizacja oraz właściwe zidentyfikowanie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym, szkoleniem i doskonaleniem ich umiejętności. Niniejsza publikacja jest wielopłaszczyznową próbą ukazania problematyki kobiet w Policji. Zawiera autorskie badania dotyczące postrzegania kobiet w Policji przez otoczenie, a więc osoby niezwiązane ze służbami mundurowymi, oraz postrzeganie policjantek oczami współpracowników policjantów. Są to badania, których nie można ze sobą porównać w sposób dosłowny ze względu na istotne różnice metodologiczne, co nie zmienia faktu, że wskazują one na pewne istotne tendencje zachodzące w świadomości społecznej. Dlatego intencją autorów było podjęcie tej problematyki w sposób możliwie wielopłaszczyznowy, co, jak zorientuje się czytelnik, nie wyczerpuje w pełni podjętego tematu. Można nawet powiedzieć, że wnioski z badań stanowią początek do szerszej dyskusji dotyczącej problematyki płci we wszystkich służbach mundurowych w Polsce. fragment Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223879 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja kierowana jest do wszystkich policjantów realizujących ustawowe zadania, w toku których powstać może konieczność skorzystania z przysługujących im uprawnień. Zawarte w tym opracowaniu wskazówki dotyczą również tych policjantów, którzy jako bezpośredni przełożeni są obowiązani dbać o zasadność użycia przymusu bezpośredniego. Jak się wydaje, oprócz policjantów adresatami opracowania mogą być również studenci kierunków: administracja bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwo wewnętrzne. Niniejszą publikację opracowano na podstawie aktów normatywnych regulujących tę problematykę, orzecznictwa sądowego i literatury przedmiotu. [...] Ze Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 215007 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Materiały z konf., 16-17 kwietnia 2014 r., Szczytno.
Dobrze się stało, że problematyka udziału miejsca kobiet w Policji stała się przedmiotem szeroko zakrojonej debaty naukowej. Należy również podkreślić na wstępie, że podejmowana w niniejszych opracowaniach tematyka jest w niedostatecznym stopniu eksponowana w dotychczasowej literaturze naukowej. Problematyka udziału kobiet w sektorze zawodowym Policji, zwłaszcza w gremiach decyzyjnych czy zarządczych, wymaga dalszych ustaleń szczegółowych. Wskazano we wstępie, że kobiety w polskiej Policji stanowią około 15% pracowników, w tym bardzo niewielki odsetek przypada na stanowiska kierownicze. Tego rodzaju dyskurs naukowy dotyczący kompetencji kobiet w Policji z pewnością pozytywnie wpływa na proces związany z „szybszym wejściem” kobiet w kręgi decyzyjne w strukturach mundurowych, upowszechnia tematykę równości szans, a także przyczynia się do budowania nowoczesnego, zgodnego ze standardami europejskimi, pozytywnego wizerunku polskiej Policji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-110 (1 egz.)
Book
In basket
Książka kompleksowo przedstawia zagadnienie adaptacji pracowniczej szczególnie z perspektywy socjologii pracy. Zawarty w niej materiał teoretyczny i empiryczny stanowi solidne studium uwarunkowań procesu przystosowania nowego pracownika do pracy, wnosząc wkład w rozwój wiedzy na temat czynników determinujących jego przebieg, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej organizacji, nie tylko o charakterze publicznym. Wybór tematu książki podyktowany został wzrostem zainteresowania kobiet pracą w formacjach mundurowych i ich licznym zatrudnieniem w strukturach policji, po zmianie zasad naboru w roku 2005 oraz podejmowanym przez nie próbom odnalezienia się w roli zawodowej, która przez wielu członków społeczeństwa nadal traktowana jest jako typowo męska, czego doświadczyła również autorka. Książka jest skierowana do szerokiego grona naukowego, szczególnie z zakresu socjologii i psychologii pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Dostarcza wielu cennych informacji przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za dobór kadrowy, zarządzanie kapitałem ludzkim, kierowanie personelem i wyszkolenie zawodowe, ale też funkcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym służbą w formacjach mundurowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-90 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Tajemnicze zaginięcia. Nowatorskie metody. Mordercy schwytani po latach.
Podobno ludziom zdarza się znikać bez śladu. Podobno istnieje coś takiego jak zbrodnia doskonała. Podobno czas leczy rany. W policyjnych statystykach zaginięć kryje się mroczny sekret - "ciemna liczba zabójstw". "Archiwum X" to pierwsza w Polsce jednostka rozwiązująca po latach niewyjaśnione sprawy kryminalne. Udowadnia, że nic, a zwłaszcza ludzie, nie ginie bez śladu. Że sprawiedliwość w końcu dopadnie każdego mordercę. Że sumienia nie da się zagłuszyć. Że najbardziej przerażające historie pisze samo życie. Dzięki doskonałemu wyczuciu ludzkiej psychiki, nowoczesnym metodom śledczym, wytrwałości i zaangażowaniu krakowscy policjanci odnoszą spektakularne sukcesy, obalając mity i stereotypy na temat policji. W książce "Polskie Archiwum X" po raz pierwszy zdradzają sekrety swojej pracy, wciągając czytelnika w niebezpieczną grę, której stawką jest prawda. Szczątkowe ślady i mylące tropy. Tajemnice śledztw, które doprowadziły do zatrzymania nieuchwytnych przez lata morderców. Ta książka to relacja z pierwszej ręki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 82-92 Lit Pol (1 egz.)
Other collections
Cassette
In basket
Wydarzenia Tygodnia 1997.11.22 [Nagranie wideo] / realiz. Elżbieta Soboń ; montaż Janusz Słaboń ; prod. Ośrodek Telewizji Lokalnej Chełm, Chełmska Telewizja Kablowa // [Archiwalne nagrania Chełmskiej Telewizji Kablowej. Wiadomości emitowane przez Ośrodek Telewizji Lokalnej (Chełm)] / Ośrodek Telewizji Lokalnej. Chełmska Telewizja Kablowa. 1997.11.22-1998.03.14 - Chełm : [Chełmska Telewizja Kablowa], 1997-1998. czas. rozp. 00'17". - Chełm : OTL Chełm : CTK, 1997. - 1 nagranie (7 min.) na kas. wizyjnej : dźw., kolor. ; 1,25 cm.
Zawiera: Cz. 1 - Projekt budżetu miasta Chełma na rok 1998 / Marek Rudnik ; zdj. K. Tomczak. Cz. 2 - Bilans tegorocznych wypadków / Marek Rudnik ; zdj. K. Tomczak. Cz. 3 - Program "Żyj normalnie" / Marek Rudnik ; zdj. K. Tomczak. Cz. 4 - Niebezpieczny szlak / Marek Rudnik ; zdj. K. Tomczak.
S-VHS
Streszczenie: Ad. 1 - Prezydent Miasta Chełma Zbigniew Bajko prezentuje projekt budżetu miasta Chełma na 1998 rok.
Ad. 2 - Informacja o wypadkach drogowych (woj. chełmskie).
Ad. 3 - Relacja ze szkolenia nauczycieli i policjantów w ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego "Żyj normalnie". Pilotażowy program wdrożony na terenie dawnego woj. chełmskiego którego celem było przedstawienie zagrożeń i podwyższenie bezpieczeństwa dzieci klas V.
Ad. 4 - Informacja o schwytaniu grupy przestępczej z Ukrainy, działającej na terenie przygranicznym. Wypowiedź rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Chełmie.
No cover
Book
In basket
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Roberta Litwińskiego.
Zawiera: Ziemia chełmska u progu niepodległości. Chełm za okupacji austriackiej Wyzwolenie Chełma. Organy Bezpieczeństwa Publicznego w powiecie chełmskim w latach 1918 - 1939. Formacje organów bezpieczeństwa na przełomie lat 1918/1919; Policja Państwowa w latach 1919 - 1939. Zależność służbowa i organizacyjna Policji Państwowej od władz państwowych i samorządowych. Policja Państwowa powiatu chełmskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Policja polityczna i służba śledcza. Policja Państwowa powiatu chełmskiego w wojnie polsko - radzieckiej 1920 roku. Wojna polsko - radziecka na terenach Chełmszczyzny. Udział Policji Państwowej w obronie kraju. Noty biograficzne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. M - 108 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Wiadomości Lokalne "Kwadrans" : 1997.11.21. Cz. 0024 W: Archiwalne nagrania sygnatura: V 002LCHk17001774. - Chełm, 1997 r. - 1 ; 30`15".
Zawiera: Akcja policji -" ukryta amunicja w domu prywatnym"./ E.Soboń; Przygotowania Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Chełmie do akcji zimowego utrzymania dróg./ W.Zakrzewski; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Chełmie przyjmuje informację o stanie dóbr kultury w Chełmie./ S.Rogucki; Informacje o Oddziale Położnictwa w chełmskim szpitalu./ W.Zakrzewski; Szkolenie w zakresie obrotu towarowego za granicą zorganizowane przez Lubelsko-Chełmsko-Zamojską Fundację Rozwoju zajmujacą się promocją i wspieraniem restrukturyzacji gospodarki regionu./ M.Rudnik; Złoty medal Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich dla serka "Bieluch" z Chełmskiej Spółdzielni Mleczarskiej "Biomlek"./ M.Rudnik.
No cover
Other collections
In basket
Wiadomości Lokalne "Kwadrans" : 1997.11.18. Cz. 0021 W: Archiwalne nagrania sygnatura: V 002LCHk17001774. - Chełm, 1997 r. - 1 ; 06`52".
Zawiera: Szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Komendę Wojewódzką Policji dla nauczycieli i policjantów którzy bedą prowadzić zajęcia w ramach programu "Żyj normalnie"./ M.Rudnik; Wybory do samorządu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 11./ E.Ćwir; Cykl koncertów muzyki dawnej w Kaplicy św.Mikołaja./ W.Zakrzewski; Przegląd Tygodnika Chełmskiego./ M.Matera.
Book
Cassette
In basket
Wydarzenia Tygodnia 1998.01.17 [Nagranie wideo] / realiz. Elżbieta Soboń ; montaż. Janusz Słaboń ; prod. Ośrodek Telewizji Lokalnej Chełm, Chełmska Telewizja Kablowa // [Archiwalne nagrania Chełmskiej Telewizji Kablowej. Wiadomości emitowane przez Ośrodek Telewizji Lokalnej (Chełm)] / Ośrodek Telewizji Lokalnej. Chełmska Telewizja Kablowa. 1997.11.22-1998.03-14 - Chełm: [Chełmska Telewizja Kablowa], 1997-1998. czas rozp. 1h 01'18". - Chełm : OTL Chełm : CTK, 1998 r. - 1 nagranie (12 min.) na kas. wizyjnej : dźw., kolor. ; 1,25 cm.
Zawiera: Cz. 1 - Wieści Chełmskie - gazeta samorządowa ukazywać sie będzie co dwa tygodnie / Marek Rudnik. Cz. 2 - Raport o stanie miasta Chełma / Marek Rudnik. Cz. 3 - "Biały Niedźwiedź" nagroda Zarządu Miasta / Marek Rudnik. Cz. 4 - Nowy Rok w kościele prawosławnym / Marek Rudnik. Cz. 5 - Nowa koncepcja działania policji / Elżbieta Soboń.Cz. 6 - Kolejna podwyżka cen paliw / Marek Rudnik. Cz. 7 - Dyplomy dla pierwszych absolwentów Wydziału Fizykoterapii w Zespole Szkół Medycznych w Chełmie Marek Rudnik.
Streszczenie: Ad. 1 - Informacja dot. gazety wydawanej przez Urząd Miasta Chełma.
Ad. 2 - Reportaż związany z przygotowywanym raportem dot. działalności Urzędu Miasta Chełma.
Ad. 3 - Informacja o nagrodzie okazjonalnie przyznawanej przez Zarząd Miasta Chełma za szczególne osiągnięcia sławiące imię Miasta.
Ad. 5 - Reportaż dot. zmiany struktury organizacyjnej w chełmskiej policji.
Ad. 7 - Relacja z zakończenia nauki w Zespole Szkół Medycznych w Chełmie.
No cover
Other collections
In basket
Wiadomości Lokalne "Kwadrans" : 1997.12.03. Cz. 0032 W: Archiwalne nagrania Chełmskiej Telewizji Kablowej (sygnatura: V 002)LCHk17001774. - Chełm, 1997 r. - 1 ; 1.33`34".
Zawiera: Program "Żyj normalnie"(pokazowa lekcja policji w S.P. nr 3 we Włodawie),/ W.Zakrzewski; Konkurs "Aktywna gmina" zorganizowany przez W.O.D.R../ W.Zakrzewski; Cementownia "Chełm" - uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika./ W.Zakrzewski; "Akcja pomocy dzieciom"- paczki mikołajowe dla powodzian z Ruszczy./ M.Rudnik; Turniej piłki siatkowej szkół ponadpodstawowwych o mistrzostwo Chełma./ M.Suski.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again