Form of Work
Książki
(12)
Status
unknown
(12)
Branch
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(12)
Author
Soboń E
(9)
Strugała J
(6)
Tulikowski J
(6)
Lasowski S
(5)
Słaboń J
(5)
Makowska M
(4)
Wróblewski F
(4)
Gontarz T
(3)
Kułaga T
(2)
Kądziela M
(2)
Rogucki S
(2)
Year
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Programy telewizyjne
(12)
Rada Miejska
(10)
Bajko Zbigniew, Prezydent Miasta Chełma
(5)
Sejmik Samorządowy Województwa Chełmskiego
(3)
Bronicki Andrzej, starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Chełmie
(1)
Chełm a Kowel
(1)
Denysiuk Zdzisław, przew. Rady Miejskiej
(1)
Dom Dziecka w Chełmie
(1)
Dąbrowski Antoni, przew. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
(1)
Grabczuk Krzysztof, radny
(1)
Gron Anna, dyr. Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chełmie
(1)
Gurba Jan, archeolog
(1)
Gutalska Stanisława, SANEPID Chełm
(1)
Hulanicki Janusz, lekarz
(1)
Izba Rolnicza
(1)
Jachim Andrzej, szef Marketingu "Centrum Daewoo"
(1)
Kiryk Zbigniew, kier. Wydz. Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej UM
(1)
Koguciuk Ewa
(1)
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
(1)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
(1)
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
(1)
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Samorządowego
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kosior Andrzej, dyr. WSZ w Chełmie
(1)
Kowel a Chełm
(1)
Kołtun Krzysztof, regionalista
(1)
Liceum Ogólnokształcące II im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
(1)
Martyniuk Tadeusz, przew. Komisji Rozwoju Gospodarczego Um
(1)
Masłowski Jerzy
(1)
Mysiak Mirosław, kier. Wydz. Zdrowia i Ochrony Środowiska UM w Chełmie
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Olszak Wioletta, psycholog
(1)
Ostrowski Tadeusz, psycholog
(1)
Pogotowie Opiekuńcze w Chełmie
(1)
Przedszkole Miejskie Nr 15
(1)
Punkt Poradnictwa Zawodowego
(1)
Radziejczuk Zbigniew, dyr. MOSIR
(1)
Ryniak Witold, kier. Młodzieżowego Biura pracy OHP
(1)
Sikorska Antonina, Przedszkole Nr 2
(1)
Sport
(1)
Szczasny Witosław
(1)
Służba Zdrowia
(1)
Ujas Eugeniusz, radny
(1)
Wielki Cyrk Warszawski
(1)
Wojewódzki Dom Kultury
(1)
Woliński Grzegorz, Wydział Spraw Obywatelskich UM w Chełmie
(1)
Wolniak Jerzy, dyr. Targów Chełmskich
(1)
Zabłocki Grzegorz, fotograf
(1)
Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
(1)
Ziarek Marianna, dyr. Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie
(1)
Zieliński Andrzej, Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS
(1)
Subject: work
"Dzień Wiosny"
(1)
"Najważniejsze odkrycia archeologiczne 1996 roku w rejonie środkowo-wschodnim", konferencja
(1)
"Ratujmy psiska", koncert
(1)
"Światowy Dzień Ziemi"
(1)
4 [Czwarte] Międzynarodowe Targi Chełmskie Wschód-Zachód
(1)
Przegląd Twórczości Przedszkoli Miejskich
(1)
Subject: place
Chełm
(12)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Obrady Sesji Rady Miejskiej-wybór zastępcy Prezydenta Miasta Chełma; Spotkanie Prezydenta Miasta Chełma z przedstawicielami Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Ustalenie stawek podatkowych od środków trnasportu, opłat targowych oraz posiadania psów; 17 Sesja Sejmiku Samorządowego Województwa Chełmskiego poświęcona zagospodarowaniu przestrzennemu woj. chełmskiego; Strajk Służby Zdrowia; Kontrola działalności chełmskich klubów sportowych./ J. Strugała, F. Wróblewski; Koncert dzieci ze SP Nr 10 w Chełmie; Ślubowanie ekologiczne dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 15; Wystawa fotografii Grzegorza Zabłockiego.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera :Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej-zatwierdzenie uchwały zmieniającej procedurę uchwalania budżetu Miasta Chełma; Obrady Sejmiku Samorządowego woj. chełmskiego; Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemowi AIDS; Prace nad powołaniem spółki świadczącej usługi komunikacji miejskiej z udziałem angielskiej firmy; Uroczyste poświęcenie Kościoła w Kowlu na Ukrainie przez arcybiskupa Marcina Jaworskiego.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej./ T. Gontarz, J. Tulikowski; Nowy dyrektor MOSIR-u./ T. Gontarz, J. Tulikowski; Obrady Sejmiku Samorządowego woj. chełmskiego; Obrady Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej./ T. Gontarz, J. Tulikowski.
No cover
Book
In basket
No cover
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Nowe stawki za wodę i ścieki uchwalone przez Radę Miejską./ S. Lasowski; Konferencja sprawozdawcza ph."Najważniejsze odkrycia archeologiczne 1996 roku w rejonie środkowo-wschodnim"./ F. Wróblewski; Występ charytatywny Wielkiego Cyrku Warszawskiego./ S. Lasowski; Obchody "Światowego Dnia Ziemi"./ F. Wróblewski; Eliminacje makroregionu środkowo-wschodniego do Ogólnopolskiej Olimpiady Juniorek i Kadetów w Judo./ F. Wróblewski.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again