Form of Work
Publikacje naukowe
(19)
Książki
(18)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dla niewidomych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(4)
Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
(1)
Czytelnia Książek i Czasopism
(11)
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(3)
Author
Adamska Agata
(1)
Barańska-Szmitko Anna
(1)
Brzyska Monika
(1)
Bręczewski Grzegorz
(1)
Bukowski Sławomir (1956- )
(1)
Derengowska Joanna (1986- )
(1)
Długosz Piotr
(1)
Gach Grzegorz
(1)
Gejdoš Miroslav (1959- )
(1)
Glinkowska Beata
(1)
Gliszczyński Arkadiusz
(1)
Gozdek Monika
(1)
Grodzicki Tomasz
(1)
Gucwa-Porębska Katarzyna
(1)
Kramkowska Emilia
(1)
Krzesiński Piotr
(1)
Lew-Koralewicz Aneta
(1)
Lisowska Renata
(1)
Morawczyński Rafał
(1)
Nowik Krzysztof (1956- )
(1)
Pietrowiak Kamil (1985- )
(1)
Ropęga Jarosław
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Snopek Mariusz (1983- )
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Słupska-Kwiatkowska Kamila
(1)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(1)
Trylińska-Tekielska Elżbieta
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(17)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Niewidomi
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Osoby w wieku starszym
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Dzieci
(2)
Opieka społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępcy
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rodzina
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Anioły biznesu
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Biblioterapia
(1)
Charakter
(1)
Czynniki społeczno-ekonomiczne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Decyzje finansowe
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja medialna
(1)
Fizjoterapeuci
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Hospicja
(1)
Innowacje
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Inwestorzy instytucjonalni
(1)
Jakość życia
(1)
Książki
(1)
Motywacja pracy
(1)
Motywacja wewnętrzna
(1)
Młodzież
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Niewidomi
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opieka zdrowotna nad osobami w podeszłym wieku
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pierwsza oferta publiczna
(1)
Policjanci
(1)
Pomaganie
(1)
Postawy
(1)
Praca w szczególnych warunkach
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przemoc wobec osób starszych
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Prześladowanie
(1)
Publicystyka
(1)
Publicyści
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Relacje międzygrupowe
(1)
Rodzice
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samodzielność
(1)
Samoopieka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Subkultura więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terapia behawioralna
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Turystyka rowerowa
(1)
Venture capital
(1)
Wizerunek medialny
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zaniedbanie (socjologia)
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(12)
Ukraina
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Małopolskie, województwo (1999- )
(1)
Polska (część wschodnia)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(19)
Monografia
(7)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Medycyna i zdrowie
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Ch VII - 231 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy)
Symbol UKD: 338.48-52:796.6(438-11)
"Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020"
Wydano na zlecenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Ch II - 786 (1 egz.)
Audiobook
In basket
Symbol UKD: 316.344-056.262(438)(086.7)
Plik nagrany w standardzie Czytak, w zakodowanym systemie mp3, do odtwarzania wyłącznie na urządzeniu Czytak.
Książka stanowi wielostronny opis życia osób niewidomych, w tym w szczególności niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Autor przybliża specyficzne doświadczenia, możliwości i ograniczenia przedstawicieli tej grupy, a także ogólniejsze kulturowe i społeczne uwarunkowania ich codzienności. Celem monografii jest odpowiedź na następujące pytania: Jak osoby niewidzące od urodzenia uczą się przypisanej im roli "nienormalnych" i "niepełnosprawnych"? Jaki wpływ na życie uczestników badań miał długoletni pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych? Jak osoby, które nie znają lub nie pamiętają wrażeń wzrokowych, odnajdują się w ramach ogólnie pojętej kultury wizualnej? W jakim stopniu i jakimi sposobami dostosowują się do norm i nakazów dotyczących dziedziny wyglądu? Jak radzą sobie z praktycznymi ograniczeniami, które wynikają bezpośrednio z braku zmysłu wzroku? Podstawą prezentowanych rozważań są badania etnograficzne prowadzone w latach 2011-2017. Ich uczestnikami były 22 osoby niewidzące w wieku od 18 do 42 lat. W tym okresie autor nawiązał również liczne kontakty z innymi osobami niewidomymi, ociemniałymi i niedowidzącymi, ich znajomymi i członkami rodzin, a także pracownikami instytucji i organizacji działających na rzecz tej grupy. Badania stanowią również próbę realizacji i weryfikacji założeń etnografii opartej na współpracy (collaborative ethnography). Jednym z wyrazów pogłębionej współpracy z uczestnikami są ich komentarze dotyczące poszczególnych rozdziałów książki, które zostały zamieszczone na końcu każdej części. [lubimyczytac.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. N 3 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Symbol UKD: 316.344-056.34/.36(438):615.8
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 161-181.
Celem publikacji jest pokazanie różnorodnych możliwości działań w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz scharakteryzowanie podejmowanych zachowań pomocowych o charakterze psychologicznym przez osoby z personelu medycznego. Monografia prezentuje również oryginalny projekt empiryczny weryfikujący stan świadomości personelu medycznego w kwestii niepełnosprawności oraz pomocy udzielanej pacjentom wraz z wynikającymi z tego wnioskami dla praktyki społecznej oraz badań naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 235988 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja i Media)
Symbol UKD: 316.77(438):821.162.1(091)-92"20"
Bibliografia, netografia na stronach 225-244.
Czy znajomość nazwiska determinuje image przypisywany autorowi wypowiedzi na podstawie jego tekstu? Czy i jak zdjęcie autora obok tekstu wpływa na jego wizerunek? Jaka jest różnica między wizerunkiem „z tekstu” a wizerunkiem „ze zdjęcia”? Na jakich zasadach funkcjonuje image, który tworzymy i zapamiętujemy po jakimś czasie? Te pytania stały się podstawą prezentowanej publikacji. Autorka dąży do określenia, jaki wizerunek jest możliwy do komunikowania za pomocą słowa, a jaki za pomocą obrazu, a także jak pozatekstowa wiedza o autorze wypowiedzi wpływa na jego image werbalny. Wyniki omówionych badań dotyczą wizerunków Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy i Szymona Hołowni. Ponad pół tysiąca osób czytało ich felietony, spoglądało na zdjęcia lub przywoływało skojarzenia z tymi nazwiskami, by określić tzw. image werbalny, wizualny i publiczny. Celowo zweryfikowano wizerunki osób publicznych, piszących na różne tematy i reprezentujących różne postawy światopoglądowe. Autorka bada image wieloaspektowo, więc książka może być cennym źródłem informacji dla osób pracujących nad wizerunkiem i projektujących komunikację, w tym dla publicystów, przedstawicieli public relations i reklamy, a także dla medioznawców, językoznawców czy badaczy komunikacji. Studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków lingwistycznych wprowadza w tematykę zależności image’u od słów i obrazu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-239 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Symbol UKD: 334.726(438:477)
Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w związku ze sposobami ich internacjonalizacji. Oparcie rozważań na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami. Zasadniczą treścią publikacji jest opis i analiza internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście jej modeli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-525 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 316.6:316.346.3-053.6](438:477)
W monografii zostały podjęte ważne i aktualne problemy, które zajmują również ukraińskich naukowców, w tym socjologów, politologów, pedagogów oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętny los współczesnego młodego pokolenia, szczególnie w realiach obecnie dla Ukrainy tak trudnych. Dlatego niewątpliwie prezentowana monografia ma ważne znaczenie tak teoretyczne, jak i praktyczne. (z recenzji dr hab. Liudmyły Krywaczuk, prof. Uniwersytetu Lwowskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-227 (1 egz.)
Book
In basket
(Inspiracje, Badania, Rozwój)
Symbol UKD: 364.63-027.553:364.4-053.9(438)
Jeszcze do niedawna tematy związane z zagadnieniem funkcjonowaniem ludzi starych rzadko były podejmowane przez badaczy społecznych. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich dekadach […]. Nie wszyscy jednak socjologowie nadążają za dynamizmem przeobrażeń, które wokół nich się dokonują. […] Nie każdemu jest dana wrażliwość śledzenia ważnych przemian domagających się opisu, wyjaśnienia, często także rozwiązania, które okazują się kluczowe z punktu widzenia spraw globalnych. Autorka książki wykazała się taką wrażliwością, podejmując się zgłębiania tematu starości i przemocy wobec ludzi starych. […] Szczególnie należy podkreślić fakt, że poruszane w tej książce wątki zostały naświetlone z wielu punktów widzenia: osób pracujących z ludźmi starszymi, głównych bohaterów - ofiar przemocy oraz samej autorki wykorzystującej wiedzę zdobytą z najróżniejszych opracowań. Taka wielowektorowa analiza pozwala właściwie wyważyć interpretację i zająć w miarę bezstronne stanowisko, co jest jednym z ważniejszych wymogów stawianych przed naukowymi ekspertyzami. prof. Mariusz Zemło
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-63 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich (określa stopień zaspokojenia potrzeb opiekuńczych przez rodzinę). Analizuje, jak bardzo rodzinni opiekunowie seniorów są obciążeni obowiązkami opiekuńczymi, w jakim zakresie i jakie konsekwencje dla ich życia rodzinnego i zawodowego wynikają z konieczności świadczenia wsparcia potrzebującym krewnym. Wskazuje również na nieformalne sieci wsparcia (znajomi, przyjaciele, sąsiedzi) oraz usługi opiekuńcze świadczone zarówno legalnie, jak i w ramach pracy nierejestrowanej (szara strefa usług opiekuńczych), a także preferencje osób starszych dotyczące opiekunów. Zwraca uwagę na potencjalne możliwości w zakresie opieki i jej usprawnienia dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów pozostających w dyspozycji samorządu terytorialnego, systemu ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej. Książka adresowana jest nie tylko do osób naukowo zajmujących się kwestiami opieki nad osobami starszymi, lecz także praktyków kształtujących politykę społeczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-59 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika ; nr 258)
Monografia poświęcona jest książce i czytelnictwu. Problematyka ta w szerokim nurcie pedagogicznych rozważań i poszukiwań nie należy dzisiaj do zbyt często podejmowanych. Poza źródłowym w tym wypadku obszarem pedagogiki bibliotecznej coraz bardziej "schodzi" ona niejako na plan dalszy. Szczególnie jest to widoczne w dobie mediów elektronicznych. Stąd podjęcie tego zagadnienia jest dzisiaj tak ważne, aktualne, a nawet pilne i zasługuje na szczególne uznanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 229086 (1 egz.)
Book
In basket
Problem zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego staje się obecnie jednym z istotnych obszarów oddziaływań z zakresu wczesnej interwencji. Wraz z rozwojem nauk medycznych zwiększa się możliwość ratowania ludzkiego życia już od okresu płodowego, nie gwarantuje to jednak prawidłowego rozwoju dziecka w późniejszym okresie. W konsekwencji mamy do czynienia z coraz częstszym występowaniem zaburzeń u dzieci, a co za tym idzie, z koniecznością zapewnienia im wsparcia i pomocy od momentu porodu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 159.9 Lew Zac (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Zarządzania i Finansów)
W publikacji zaprezentowano ważne kwestie związane z zachowaniami współczesnych przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na skutek oddziaływania nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych badań stwierdzono fakt odchodzenia od gospodarki zarządzanej na rzecz gospodarki przedsiębiorczej, w której główną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. W podsumowaniu rozważań dokonano przeglądu modeli biznesu mających zastosowanie we współczesnych małych i średnich firmach. Koncepcja modeli biznesu umożliwia analizę funkcjonowania takich przedsiębiorstw, omówienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących ich rozwój, a także uchwycenie związku modeli biznesu ze strategią przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 230065 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do wytężonej pracy, rozumianej też jako doskonalenie zawodowe, te wszystkie osoby, które w zakresie szerokiej współpracy instytucjonalnej zobligowane są do podejmowania określonych prawem działań profilaktycznych, zapobiegawczych, szkoleniowych, interwencyjnych. Przemoc domowa to zjawisko istniejące w naszym społeczeństwie, na które nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zareagować. Możemy jednak skutecznie z nim walczyć albo przyzwolić na niemy akt samounicestwienia się licznych rodzin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-232 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 316.344:343.26-052:376-058.53:343.81/.84](438)
W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację poszkodowanych w rozumieniu oddziaływań wychowawczych, które w kontekście więziennictwa nazywane są resocjalizacją penitencjarną. Głównym celem przedstawianych badań w polecanej publikacji jest rozpoznanie uczestnictwa w resocjalizacji penitencjarnej skazanych mających status osób poszkodowanych. Resocjalizacja rozpatrywana jest tu w kontekście wybranych oddziaływań resocjalizacyjnych (penitencjarnych), tj. zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych (KOiS), edukacyjnych i pracy, a także elementów resocjalizująco znaczących, tj. bezpośredniego oddziaływania wychowawcy (kontaktu z nim), kontaktu z rodziną oraz aktywności religijnej. Elementy te są istotne w kontekście oddziaływań penitencjarnych, w tym resocjalizacyjnych, które stanowią istotny element w kształtowaniu prospołecznych postaw skazanych. Ponadto w części empirycznej Autor zawarł charakterystykę przyczyn otrzymania statusu osoby poszkodowanej, relacje zbiorowości poszkodowanych z osadzonymi grypsującymi i niegrypsującymi oraz relacjami, jakie zachodzą między samymi chronionymi. Niezbędne okazało się również zbadanie subiektywnego poczucia zagrożenia, jakie występuje u poszkodowanych, albowiem emocje te mogą utrudniać lub uniemożliwiać racjonalne funkcjonowanie. Tematyka ta wykracza poza problemy szczegółowe, jednak część ta jest niezbędna dla przedstawienia klarowniejszego obrazu poszkodowanych (tzn. chronionych). Całość pracy zamyka zakończenie wraz z wnioskami zawierającymi propozycje dla praktyki penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 37-206 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Monografia przedstawia, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie osób osadzonych w ramach system dozoru elektronicznego (SDE) z uwzględnieniem ich postaw życiowych, relacji rodzinnych i środowiskowych. System dozoru elektronicznego jest dużo bardziej efektywny aniżeli bezwzględna izolacja (jeśli wszystkie przesłanki kryminologiczno-społeczne zostają spełnione), zwłaszcza w kontekście problemu społecznego, jakim jest stygmatyzacja i marginalizacja społeczna nie tylko osób skazanych, ale również ich rodzin. Aby w pełni zobrazować istotę problemu w badaniach posłużono się metodą triangulacji, dzięki, której zebrany materiał jest obszernym i komplementarnym źródłem wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-70 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Ch XI - 415 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest poświęcona relacjom między przedsiębiorcami a inwestorami na prywatnym i publicznym rynku kapitałowym, opisuje znaczenie cech założycieli firm dla decyzji inwestycyjnych inwestorów oraz sposoby kształtowania ładu korporacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-533 (1 egz.)
Book
In basket
Praca w hospicjum / Elżbieta Trylińska-Tekielska. - Wydanie 1. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. - 236, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 173-190.
Celem pracy była próba zbadania i znalezienie przyczyn, dla których określona grupa (Zespół hospicyjny-wolontariusz hospicyjny, pracownik hospicyjny, wolontariusz zwykły) podejmuje działania (dobrowolne lub zawodowe) w warunkach zagrożenia życia innych lub własnego (wtórna ofiara traumy) oraz jakie są konsekwencje dla psychiki wykonywania tego rodzaju pracy. Została również podjęta próba stworzenia Psychologicznego Modelu Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji (na przykładzie hospicjum).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 1-254 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja powstała na podstawie badań zrealizowanych w ramach projektu "Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej".
Bibliografia, netografia przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-65 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again