Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(4)
Czytelnia Książek i Czasopism
(8)
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(2)
Author
Bandarzewski Kazimierz
(2)
Chmielnicki Paweł (1972- )
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna (1931- )
(2)
Bernaciak Arnold
(1)
Cisek Marek
(1)
Cymerman Joanna
(1)
Czerski Piotr
(1)
Czerw Jarosław
(1)
Dobosz Paweł
(1)
Hanusz Antoni (1953- )
(1)
Kasprzak Monika
(1)
Kisiel Wiesław (1950-2019)
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Kruszewska-Gagoś Małgorzata (1975- )
(1)
Kryczko Paweł
(1)
Krześnicki Ireneusz
(1)
Maruszewski Henryk
(1)
Mączyński Marek
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Płażek Stefan
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Spychała Marcin
(1)
Stawryłło Tadeusz. Redaktor
(1)
Widysiewicz Kazimierz
(1)
Łyszkiewicz Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Organizacje pozarządowe NGO
(1)
Policjanci
(1)
Straż miejska
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Samorząd gminny
(14)
Samorząd terytorialny
(4)
Gospodarka terenowa
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżety gminne
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Gospodarka
(1)
Nieruchomości
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Prawo
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Przestępczość
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Własność komunalna
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-
(2)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Białopole (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chełm, okręg - Białopole, okręg
(1)
Lubelskie, województwo (1999- )
(1)
Genre/Form
Informator
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Spis
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-119 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-22 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
Symbol UKD: 332.7:336.14:352:336.226.2:347.235](438)
ISSN 0239-7129 oraz nr 195 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 238962 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-64 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 334.012.334(438):352(438)
Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym powinny charakteryzować się przede wszystkim racjonalnością i efektywnością, jak również pragmatyzmem działań. Wielość i różnorodność decyzji majątkowych oraz wynikających z nich problemów sprawia, że należy ująć je w jeden logiczny system, który pozwoli na realizowanie długofalowej polityki majątkowej, przekładającej się na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Podjęte w książce zagadnienia są niezwykle złożone, gdyż obejmują nie tylko obszary związane z inwentaryzacją posiadanego majątku, ale również z właściwie przeprowadzonym procesem planowania jego wykorzystania, co przekłada się na potrzebę wprowadzenia strategii majątkowych gminy, umożliwiającej stały monitoring i ocenę procesu gospodarowania majątkiem. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia przez gminę równowagi majątkowej, czyli sytuacji w której władze lokalne respektując oczekiwana mieszkańców, świadomie kształtują zasoby majątkowe gminy i relacje pomiędzy poszczególnych jego składnikami, w celu optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ procesy związane z gospodarowaniem majątkiem, a zwłaszcza szeroko rozumiane przekształcenia własnościowe, nadal są obiektem sporów i dyskusji dotyczących ich prawidłowego przebiegu.Rozważania zaproponowane w niniejszej publikacji koncentrują się na wypracowaniu rozwiązań mających na celu określenie pożądanych zmian w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym oraz wskazanie głównych kierunków doskonalenia tego procesu w praktyce zarządzania publicznego. Monografia zawiera również opracowanie metodyki projektowania i wdrożenia strategii majątkowej w sektorze komunalnym, jako podstawowego instrumentu gospodarowania majątkiem, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. Za cele uzupełniające przyjęto identyfikację i analizę zjawisk oraz procesów oddziałujących na gospodarowanie majątkiem komunalnym oraz ustalenie zjawisk i procesów dysfunkcyjnych obniżających sprawność i efektywność gospodarowania majątkiem komunalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220867 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-11 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 158956 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-69 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-68 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 161747 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 50-50 (1 egz.)
Book
In basket
Powiatowe programy prewencyjne : pomiar skuteczności i efektywności / Tomasz Serafin. - Warszawa : Difin, 2017. - 211 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
W książce pokazano, że na bezpieczeństwo społeczności lokalnej trzeba spojrzeć wieloaspektowo, a planowane działania zapobiegawcze powinny obejmować tę problematykę w sposób zintegrowany. Opisana struktura zarządzania sferą prewencyjną opiera się na strategiach, programach i projektach. W strategiach i programach zapisane są przede wszystkim główne kierunki działania. Poszczególne problemy danej społeczności znajdują swoje odzwierciedlenie w projektach prewencyjnych o różnorodnym charakterze. Autor podkreślił, że ważne jest nie tylko naśladownictwo w postaci programów i projektów pochodzących z banków dobrych praktyk, ale ogromne znaczenie ma również świadomość zasad tworzenia i zarządzania programami pod względem organizacyjnym, ponieważ ta wiedza sprawia, że prewencyjne programy i projekty lokalne mogą zostać uszyte na miarę potrzeb lokalnej społeczności, a przede wszystkim bez szkody dla niej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-512 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again