Form of Work
Książki
(17)
Status
unknown
(17)
Branch
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(17)
Author
Fituła A
(16)
Suski M
(16)
Rudnik M
(15)
Tomczak K
(11)
Soboń Elżbieta
(9)
Stachnik D
(9)
Słaboń J
(7)
Pick Małgorzata
(5)
Ćwir Elżbieta
(5)
Sarzyński D
(3)
Rudnik Marek
(1)
Słaboń Janusz
(1)
Tulikowski J
(1)
Zakrzewski W
(1)
Ćwir E
(1)
Year
1990 - 1999
(17)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Programy telewizyjne
(17)
Sport
(14)
Koszykówka
(4)
Urząd Wojewódzki
(4)
Opieka społeczna
(3)
Burakowski Leszek, wojewoda chełmski
(2)
Młodzież szkolna
(2)
Polska a Wielka Brytania
(2)
Rejonowy Urząd Pracy
(2)
Samochody
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Stasieczek Tadeusz, dyr. ZUS w Chełmie
(2)
Szkoła Podstawowa nr 3
(2)
Wielka Brytania a Polska
(2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(2)
"Telektrim"
(1)
Akcja Wyborcza Solidarność
(1)
Andrzejki
(1)
Bajko Zbigniew, Prezydent m. Chełma
(1)
Bajko Zbigniew, prezydent Chełma
(1)
Biszko Władysław, Parafia pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła
(1)
Chełmskie Podziemia Kredowe
(1)
Chodyńska Maria
(1)
Ciechowicz Danuta, kier. RUP w Chełmie
(1)
Czapka Wiesław, kier. Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego UM
(1)
Denysiuk Zdzisław, poseł na Sejm RP
(1)
Dobrowolski Henryk, pierwszy mieszkaniec osiedla
(1)
Dołba Michał
(1)
Dziennik Wschodni
(1)
Dzierzgowska Irena, sekretarz stanu w MEN
(1)
Filipczuk Stanisław, Artysta Malarz
(1)
Galeria '72
(1)
Gardziński Zygmunt, Wojewódzki Konserwator Zabytków
(1)
Gron Anna, dyr. Domu Dziecka w Chełmie
(1)
Grzywna Mirosław, kier. Urzędu Stanu Cywilnego
(1)
Gębski Waldemar, współwłaściciel firmy Meblotap SA
(1)
Hetman Wojciech, właściciel cukierni "Hetman"
(1)
Holandia a Polska
(1)
Hołysz Adam, (MOK w Chełmie)
(1)
Jasiński Marek, zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnej
(1)
Karwowski Marek, Akcja Samorządowa "Prawica dla Chełma"
(1)
Kiryk Zbigniew, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej UM w Chełmie
(1)
Komołowski Longin, Minister Pracy i Polityki Socjalnej
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kotowski Wiesław, dyr. PSzM I i II Stopnia w Chełmie
(1)
Kościół p.w. Rozesłania Św. Apostołów
(1)
Kurzępa Elżbieta, dyr. WZPS w Chełmie
(1)
Kędzierowski Adam
(1)
Liceum Ogólnokształcące I im. Stefana Czarnieckiego
(1)
Lis Waldemar, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Macgregor M. John, ambasador Wielkiej Brytani
(1)
Martyniuk Tadeusz, prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego
(1)
Mateński Grzegorz, prezes Zarządu Huty Szkła Marta - 2
(1)
Mazurkiewicz Ryszard, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
(1)
Mazurkiewicz Ryszard, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZDz w Chełmie
(1)
Mikus Bogusław, właściciel salonu "Fiat" w Chełmie
(1)
Muzeum Okręgowe w Chełmie
(1)
Mysiak Mirosław, kier. Wydziału Zdrowia i Ochrony Środowiska UM w Chełmie
(1)
Ogródki działkowe i przydomowe
(1)
Okręgowy Zarząd Związków Działkowców
(1)
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
(1)
Pawlak Ryszard, ekspert MEN do spraw podręczników i programów szkolnych
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im J. Paderewskiego
(1)
Pieriebiejnos Wiktoria, Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa
(1)
Poliszuk Zbigniew, przedstawiciel firmy Tek - Pol s.c.
(1)
Polska a Holandia
(1)
Polska a Ukraina
(1)
Przedszkola
(1)
Przedszkole Miejskie nr 12
(1)
Pędziński Paweł, Akcja Samorzadowa "Prawica dla Chełma"
(1)
Rada Miejska
(1)
Rada Regionalna Urzędu Wojewódzkiego
(1)
Radzięciak Piotr, asystent handlowy
(1)
Rudnik Stanisława, autor wystawy
(1)
Ryszard Walczyński,laureat nagrody "Człowiek Roku" - proboszcz Parafi Kościoła Polsko - Katolickiego
(1)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Straż Miejska
(1)
Suszko Teresa, wicedyrektor SP nr 7
(1)
Szabaj Władysław, pierwszy Prezes SM
(1)
Szkoła Podstawowa nr 10
(1)
Szkoła Podstawowa nr 7
(1)
Szponar Kazimierz, sekretarz Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników Okręgu Chełmskiego
(1)
Tarandzio Jadwiga, dyr. SP nr 3 w Chełmie
(1)
Technika sanitarna
(1)
Tomasiuk Zbigniew, sprzedawca
(1)
Ubezpieczenia Społeczne
(1)
Ukraina a Polska
(1)
Urząd Miasta Chełma
(1)
Urząd Stanu Cywilnego
(1)
Wieże
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
(1)
Wojewódzki Dom Kultury
(1)
Woliński Grzegorz, komendant Straży Miejskiej w Chełmie
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wyższa Szkoła Zawodowa
(1)
Zapaśnictwo
(1)
Zarząd Miasta Chełma
(1)
Łuczak Tadeusz, dyr. Inspektoriatu PZU w Chełmie
(1)
Łętowski Jacek, Instytut Zoologii UMCS
(1)
Subject: work
"Telektrim" Chełm
(2)
"A ja kocham swoje miasto", konkurs plastyczny
(1)
"Chełmskie Dęby", finał
(1)
"Człowiek Roku", konkurs
(1)
"Kultura, Oświata, Zdrowie", temat prezentacji
(1)
"Matematyka krok po kroku", innowacyjny program nauczania
(1)
"Moja Mała Ojczyzna, mój najbliższy lepszy świat"
(1)
"Nadzieja", pismo pomocy społecznej
(1)
"Pałace, dwory i dworki województwa chełmskiego - piękno utracone", wystawa
(1)
"Szkolna akcja na rzecz środowiska", program
(1)
"Tłusty Czwartek"
(1)
15 [Piętnasty] Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
(1)
70 [Siedemdziesięcio] -tysięczny Mieszkaniec Chełma
(1)
Duch Bieluch, przedstawienie
(1)
Dzień Babci i Dziadka
(1)
Festyn integracyjny
(1)
Jubileusz 35 [Trzydziesto piecio] -lecia powstania Osiedla Słowackiego
(1)
Narada Kadry Kierowniczej PSP
(1)
Otwarte Dni Pracowni Komputerowej
(1)
Samochodowy Rajd Kobiet
(1)
Turniej halowy piłki nożnej
(1)
Uchwała ujednalicająca zasady ubiegania się o mieszkania komunalne
(1)
Zespół Taneczny "Takt"
(1)
Związek Represjonowanych Żołnierzy
(1)
Subject: place
Chełm
(17)
Chełmski Park Krajobrazowy
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w planach pomocy społecznej./ M. Rudnik; Wzrost bezrobocia w województwie chełmskim./ M. Rudnik; Turniej w koszykówce mężczyzn./ M. Suski. 08`21".
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Sesja Sejmiku Samorządowego województwa chełmskiego - główne tematy: stan dróg krajowych i wojewódzkich, bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa./ M. Rudnik; Plany rozpoczęcia budowy kolektora sanitarnego przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie./ M. Rudnik; Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Związków Działkowców./ M. Rudnik; Sport - mini koszykówka dziewcząt./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zarząd Miasta podjął uchwałę ujednalicającą zasady ubiegania się o mieszkania komunalne i opracował wzory obowiązujących w tym zakresie druków./ M. Rudnik; Przedszkole Miejskie nr 12 - Dzień Babci i Dziadka./ E. Soboń; Wojewódzka Biblioteka Publiczna - prelekcja Adama Kędzierowskiego./ M. Rudnik; Sport - koszykówka./ M. Suski; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego - wystawa "Pałace, dwory i dworki województwa chełmskiego - utracone piękno"./ M. Rudnik.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Walne zebranie Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników - wręczenie kombatanckich krzyży zasługi i krzyży więźnia politycznego w Klubie Garnizonowym w Chełmie./ M. Rudnik; Zakwalifikowanie miasta Chełm do realizacji programu "Szkolna akcja na rzecz środowiska"./ M. Rudnik; Prezentacja działalności artystycznej uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7./ E. Ćwir; Sport - koszykówka dziewcząt (mistrzostwa województwa)./ M. Suski; Turniej halowy piłki nożnej - organizator uczniowski klub sportowy "Teimex"./ M. Suski; Rajd samochodowy kobiet - organizator "Automobil".
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zmiany w przepisach dotyczących zawierania związku małżeńskiego (Przepisy Konkordatowe)./ M. Rudnik; Częściowe zrekonstruowanie wieży w Bieławinie - prace finansował Urząd Miasta Chełma./ M. Rudnik; Zmniejszona ilość Taxi w Chełmie - przyczyną jest wymóg posiadania przez kierowców stosownej koncesji./ M. Rudnik; Salony samochodowe Chełma./ M. Rudnik; Zakończenie Mistrzostw Województwa szkół podstawowych w mini piłce nożnej./ M. Suski; Sport - koszykówka ("Telektrim" Chełm - "Skarpy" Lublin)./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:"Chełmskie Dęby" - finał konkursu./ E. Soboń; Wybór "Człowieka Roku"./ E. Soboń; Festyn integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"./ M. Rudnik; Otwarte Dni Pracowni Komputerowej - zakończenie./ M. Rudnik; Sport - koszykówka ("Telektrim" Chełm - "Akademicy" Biała Podlaska)./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Protest parlamentarzystów Ziemi Chełmskiej przeciw polityce Leszka Burakowskiego; Trwa okres rekolekcji wielkopostnych./ M. Rudnik; Nominacja na wicewojewodę chełmskiego Kazimierza Żbikowskiego./ E. Soboń; Konferencja prasowa w Radzie Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego - temat: wprowadzenie w życie reformy edukacji narodowej./ D. Sarzyński; Promocja nowego modelu Fiata Seicento w salonach Fiata./ D. Sarzyński; Kościół Rozesłania Św. Apostołów - "Requiem" W.A. Mozarta w wykonaniu muzyków z Lublina./ D. Sarzyński; Sport - koszykówka./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zakończenie dwudniowej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim poświęconej walorom przyrodniczym Chełmskiego Parku Krajobrazowego - temat konferencji: promocja i popularyzacja wyników badań prowadzonych na terenie Parku./ M. Rudnik; Wizyta w Chełmie delegacji Holenderskiej Pomocy Charytatywnej dla Polski./ M. Rudnik; ZUS - punkt informacyjny o nowej reformie systemu ubezpieczeń społecznych./ M. Rudnik; Sport - koszykówka./ M. Suski; Ogrody działkowe - informacja./ M. Rudnik.
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Komunikacja miejska miasta Chełma uznana za jeden z najważniejszych priorytetów na 1998 r (nowa sieć komunikacji miejskiej - Chełmskie Linie Autobusowe)./ M.Rudnik ; Kolejny dzien misji gospodarczych "Polska - Białoruś - Czechy"./ M.Rudnik ; Wojewódzki Turniej w Koszykówce Dziewcząt./ M.Suski; Andrzejki w miejskich przedszkolach (nr 8,10,14).
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Nowy Komendant Straży Miejskiej - Grzegorz Woliński./ M. Rudnik; Uroczystość z okazji wręczenia pamiątkowego listu dla 70. [Siedemdziesięcio] tysięcznego mieszkańca Chełma Michała Dołby./ M. Rudnik; Uroczyste otwarcie wystawy prac Stanisława Filipczuka w Galerii '72./ M. Rudnik; W Wojewódzkim Domu Kultury odbył się XV [Piętnasty] Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej./ W. Zakrzewski; Koszykarze "Telektrimu" wygrali mecz./ M. Suski.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again