Form of Work
Książki
(9)
Status
unknown
(9)
Branch
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(9)
Author
Rudnik M
(9)
Fituła A
(7)
Tomczak K
(6)
Suski M
(5)
Stachnik D
(4)
Soboń Elżbieta
(3)
Słaboń J
(3)
Ćwir Elżbieta
(3)
Pick Małgorzata
(2)
Sarzyński D
(2)
Kowal Małgorzata
(1)
Soboń E
(1)
Year
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Programy telewizyjne
(9)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
(6)
Sport
(4)
Wojewódzki Dom Kultury
(3)
Chełmskie Linie Autobusowe
(2)
Galeria "Art"
(2)
Miejski Ośrodek Kultury
(2)
Rada Miejska
(2)
Radej Henryk, dyr. WBP w Chełmie
(2)
Zarząd Miasta Chełma
(2)
"El Maadani", firma komputerowa
(1)
Boch E. Jacek, firma "El Maadani"
(1)
Bożeński Longin, wiceprezydent Chełma
(1)
Burakowski Leszek, wojewoda chełmski
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego
(1)
Chełmska Biblioteka Publiczna
(1)
Chełmska Liga TKKF
(1)
Cieślik Dorota, Kuratorium Oświaty w Chełmie
(1)
Dom Dziennego Pobytu
(1)
Dzień Babci i Dziadka
(1)
Dziurdziak Wiesław, rzecznik prasowy KWP w Chełmie
(1)
Erbel Mirosław, kom. KWP w Chełmie
(1)
Galeria "Patio"
(1)
Jaworski Jerzy, prezes CLA
(1)
Kliszewicz Jerzy, prezes ChSM
(1)
Komenda Wojewódzka Policji
(1)
Konopczyński Marek, sekretarz Zarządu Krajowego "Wspólnota Polska"
(1)
Koszykówka
(1)
Kołtun Krzysztof, poeta chełmski
(1)
Kościół Ojców Franciszkanów
(1)
Kędzierowski Adam
(1)
Liceum Ogólnokształcące I im. Stefana Czarnieckiego
(1)
Mazurek Jacek, przew. Rady Sejmiku Powiatu Ziemskiego
(1)
Miącz Anna, bibliotekarz
(1)
Moskal Anna, kier. Domu Dziennego Pobytu
(1)
Nizio Barbara, dyr. MOK w Chełmie
(1)
Paszkiewicz Jan, prezes Chełmskiego Oddziału PTTK
(1)
Pawlak Jalanta, etnograf WDK w Chełmie
(1)
Polska a Stany Zjednoczone
(1)
Przedszkole Miejskie nr 12
(1)
Przedszkole Miejskie nr 5
(1)
Puławski Adam, rzecznik prasowy Samorządu Miasta Chełma
(1)
Rada Powiatu Ziemskiego
(1)
Rudnik Stanisława, autor wystawy
(1)
Różycki Roman, przew. Komisji Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej
(1)
Samochody
(1)
Samorząd Miasta Chełma
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sierko Witold
(1)
Stany Zjednoczone a Polska
(1)
Szkoła Podstawowa nr 6
(1)
Targi Chełmskie Wschód - Zachód
(1)
Targowski Zdzisław, prorektor do spraw studenckich AR w Lublinie
(1)
Uryniuk Józef, dyr. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie
(1)
Wasiluk Włodzimierz, Artysta Malarz
(1)
Wiesława Studencka - Grosset
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Filia nr 5
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie
(1)
Zespół Szkół Ekonomicznych
(1)
Zespół Szkół Medycznych
(1)
Zienkiewicz Sławomir, kier. Działu Operacyjnego CLA
(1)
Ćwikła Teresa, dyr. ZSzE i III LO w Chełmie
(1)
Łokiński Tomasz, szef sprzedaży Daewoo Chełm Grądkowski
(1)
Świderska Jolanta, opiekun Galerii
(1)
Subject: work
""U progu kresów - Nowogródek", konkurs poetycki
(1)
"20 [Dwudziesta] rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II", konkurs plastyczny
(1)
"20 [Dwudziesta] rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II", wystawa
(1)
"Książka przyjdzie do domu", akcja
(1)
"Pałace, dwory i dworki województwa chełmskiego - piękno utracone", wystawa
(1)
"Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich ", IV Okręg Lublin
(1)
"Telektrim" Chełm
(1)
"Utwory Adama Mickiewicza w twórczości dzieci i młodzieży", konkurs plastyczny
(1)
25. [Dwudziesta piąta] rocznica Zorganizowanego Ruchu Turystycznego na Ziemiach Polskich
(1)
5 [Piąty] Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Zespołów Kameralnych
(1)
50 [Pięćdziesięcio] -lecie istnienia Zespołu Szkół Medycznych
(1)
8 [Ósmy] Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej
(1)
Dzień Babci i Dziadka
(1)
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
(1)
Ferie zimowe
(1)
Projekt szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w mieście
(1)
Uchwała ujednalicająca zasady ubiegania się o mieszkania komunalne
(1)
Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych
(1)
Subject: place
Chełm
(9)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Pierwsza sesja Powiatu Ziemskiego - główny punkt obrad: wybór przewodniczącego./ M. Rudnik; Wojewódzka Biblioteka Publiczna - promocja "Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich", IV Okręg Lublin; Inauguracja roku akademickiego Wydziału Rolniczego w fili Akademii Rolniczej z Lublina./ M. Pick; Zespół Szkół Medycznych - obchody 50 -lecia istnienia szkoły (zjazd absolwentów)./ M. Rudnik; Inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego./ M. Rudnik; Obchody Roku Mickiewiczowskiego w Międzyszkolnej Galerii "Art" - konkurs plastyczny "Utwory Adama Micliewicza w twórczości dzieci i młodzieży"./ M. Rudnik; Sport - piłka nożna ("Granica" Chełm - "Nidy" Pińczów./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Obchody Święta Bibliotekarza i Bibliotek w Chełmie./ M. Rudnik; Sesja Rady Miejskiej - główny temat: ocena stanu bezpieczeństwa publicznego./ M. Rudnik; "XX -ta rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II" - konkurs plastyczny zorganizowany z tej okazji w Galerii "Art"./ M. Rudnik; Wojewódzki Dom Kultury: V -ty Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Zespołów Kameralnych./ M. Rudnik; Sport - piłka nożna ("Granica" Chełm - "Sparta" Rejowiec Fabryczny)./ M. Suski.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Oficjalna wizyta delegacji z Chełma w Stanach Zjednoczonych - cel: podpisanie porozumienia o współpracy między Chełmem a Knoxville i nawiązanie współpracy; Nowa siedziba chełmskich dzielnicowych na Osiedlu XXX -lecia przy ulicy Powstańców Warszawy./ D. Sarzyński; Chełmska Biblioteka Publiczna - konkurs dla uczniów szkół podstawowych na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza oraz wystawa książek./ M. Rudnik; Chełmskie Linie Autobusowe - zakup nowych mini autobusów./ M. Rudnik; VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej./ M. Rudnik; Obchody 25. -tej rocznicy Zorganizowanego Ruchu Turystycznego na Ziemiach Polskich (SP nr 6)./ M. Rudnik.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zarząd Miasta podjął uchwałę ujednalicającą zasady ubiegania się o mieszkania komunalne i opracował wzory obowiązujących w tym zakresie druków./ M. Rudnik; Przedszkole Miejskie nr 12 - Dzień Babci i Dziadka./ E. Soboń; Wojewódzka Biblioteka Publiczna - prelekcja Adama Kędzierowskiego./ M. Rudnik; Sport - koszykówka./ M. Suski; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego - wystawa "Pałace, dwory i dworki województwa chełmskiego - utracone piękno"./ M. Rudnik.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again