Form of Work
Książki
(7)
Status
unknown
(7)
Branch
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(7)
Author
Fituła A
(7)
Rudnik M
(7)
Zakrzewski W
(6)
Słaboń J
(5)
Tomczak K
(5)
Ćwir E
(4)
Suski M
(3)
Ćwir Elżbieta
(1)
Year
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Programy telewizyjne
(7)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(7)
Stasieczek Tadeusz, dyr. ZUS o/Chełm
(4)
Gardziński Zygmunt, wiceprezydent Miasta Chełma
(3)
Lorynowicz Barbara, reżyser
(2)
Oświata
(2)
Szymaniuk Andrzej, kierownik grupy zajęciowej
(2)
Artes Liberales
(1)
Berezowska Wacława, dyr. SP nr 9
(1)
Bezrobocie
(1)
Biela Adam, KUL
(1)
Bronicki Andrzej, kier. Działu Archeologii
(1)
Budownictwo
(1)
Chełmska Biblioteka Pedagogiczna
(1)
Chełmskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
(1)
Chełmskie Linie Autobusowe
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dziecko
(1)
Galeria "Art"
(1)
Grochala Joanna, Galeria "Art"
(1)
Grzywna Mirosław, kier. USC w Chełmie
(1)
Haponiuk Teresa, zastępca kier. PUP w Chełmie
(1)
Ilczuk Magdalena, I wicemiss Chełma'99
(1)
Jaworski Jerzy, prezes Zarządu CLA
(1)
Kokowski Andrzej, Katedra Działu Archeologii UMCS
(1)
Konkordat
(1)
Kostowska Helena, kier. Chełmskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Kwieciński Arkadiusz, Kuratorium Oświaty
(1)
Lis Waldemar, prezes Stowarzyszenia "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Lis Waldemar, prezes Stowarzyszenia "Podajmy sobie ręce"
(1)
Lis Waldemar, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Mazur-Betiuk Anna, główny instrukor d/s plastyki WDK
(1)
Mazurek Kazimierz, dyr. Urzędu Statystycznego w Chełmie
(1)
Miejski Ośrodek Kultury
(1)
Muszyńska Agnieszka, zastępca dyrektora ChBP
(1)
Muzeum Chełmskie
(1)
Pakuła Zbigniew, przew. jury
(1)
Pastusiak Barbara, koordynator programu "Żyj normalnie"
(1)
Pietuch Anna, pracownik ChBP
(1)
Piłka nożna
(1)
Rada Miejska
(1)
Renciści i emeryci
(1)
Samorząd szkolny
(1)
Sikora Paweł, organizator WOŚP
(1)
Smyk Franciszek, rzecznik prasowy gminnego komitetu protestacyjnego w Kamieniu
(1)
Sport
(1)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"
(1)
Szkoła Podstawowa nr 11
(1)
Szkoła Podstawowa nr 3
(1)
Szkoła Podstawowa nr 9
(1)
Szymańska Anna, rzecznik prasowy ZUS w Chełmie
(1)
Szynal Magdalena, dyr. Chełmskiej Biblioteki Pedagogicznej
(1)
Tarandzio Jadwiga, dyr. Szkoły Podstawowej nr 3
(1)
Tenis
(1)
Tokarski Longin, dyr. Muzeum Okręgowego w Chełmie
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Urząd Miasta Chełma
(1)
Wilińska Agnieszka, Miss Chełma'99
(1)
Wojewódzki Dom Kultury
(1)
Łapecki Franciszek, przewodniczący forum uczniowskiego
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: work
"Dzień Dziecka"
(1)
"Granica" Chełm, klub sportowy
(1)
"Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", konferencja naukowa
(1)
"Maj bez kar", akcja
(1)
"Przyszła do mnie babcia", widowisko teatralne
(1)
"Płatnik", program
(1)
"Rocznik Statystyczny" woj. chełmskiego
(1)
"Żyj normalnie", program
(1)
Dni Kultury Chrześcijańskiej
(1)
Dzień bez papierosa
(1)
Program budownictwa komunalnego na lata 1999-2002
(1)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja
(1)
Subject: place
Chełm
(7)
Kamień
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Gwałtowny wzrost bezrobocia w Chełmie./ M. Rudnik, A. Fituła; Legalność działań akwizytorów Towarzystw Emerytalnych./ M. Rudnik, A. Fituła; Chełmski Oddział ZUS rozpoczął wydawanie bezpłatnych programów komputerowych zawierających najnowszą wersję programu "Płatnik"./ M. Rudnik, A. Fituła; Odwołanie strajku generalnego w CLA./ W. Zakrzewski, A. Fituła; XXX-lecie Szkoły Podstawowej nr 9 w Chełmie./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Program "Żyj normalnie"./ W. Zakrzewski, A. Fituła; 55 ofert wpłynęło na samorządowy konkurs ofert kulturalnych./ M. Rudnik.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zdaniem Zarządu Miasta wprowadzenie reformy oświatowej nie spowoduje zwolnień pedagogów./ M. Rudnik, A. Fituła, K. Tomczak; Na IX sesji Rady Miasta przyjęto wielokierunkowy program budownictwa komunalnego na lata 1999-2002./ M. Rudnik; W ramach dni kultury na zaproszenie katolickiego Stowarzyszenia "Arka" gościła w Chełmie Barbara Lorynowicz./ M. Rudnik, K. Tomczak; Kontrola płatników składek przez ZUS./ M. Rudnik, A. Fituła; Od trzech lat przy MOK działa zespół muzyki dawnej "Artes Liberales".
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera: Zarząd Miasta Chełma uznał za niekorzystne wybudowanie hali sportowej w Chełmie./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Koncert w WDK podsumowujący zakończenie ferii./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Nowe metody zawierania małżeństw./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miasta Chełma./ W. Zakrzewski, A. Fituła; Wzrost czytelnictwa w Chełmie./ M. Rudnik, K. Tomczak; Składanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS tylko do połowy lutego 1999 r./M. Rudnik, A. Fituła.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:ZUS-pracodawcy./ W. Zakrzewski, A. Fituła; IX edycja "Rocznika Statystycznego" woj. chełmskiego./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Samorządy uczniowskie chełmskich szkół./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Posiedzenie sejmiku uczniowskiego i grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 3./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy./ M. Rudnik, A. Fituła; W ostatniej kolejce ligii TKKF w tenisie stołowym Zetu RP uległo kolejarzom, a MPEC Fidesowi./ M. Suski, A. Fituła.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera: Miss Chełma Agnieszka Wilińska oraz I w-ce Miss Magdalena Ilczuk finalistkami Wyborów Miss Lubelszczyzny'99./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Festyn pierwszomajowy zorganizowany przez Stowarzyszenie "Podajmy Sobie Ręce"./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Wtorkowe dyżury prezydentów Miasta Chełma./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Wzrost świadczeń wypłacanych przez ZUS./ M. Rudnik, K. Tomczak; Odrzucenie projektu uchwały zakazującej palenia papierosów na przystankach miejskich./ M. Rudnik, K. Tomczak; "Maj bez kar" w ChBP./ M. Rudnik, K. Tomczak; Mecz piłki nożnej kobiet w Chełmie./ M. Suski, A. Fituła.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Światowy "Dzień bez Papierosa"./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Muzeum Chełmskie otrzymało nowy budynek przy ul. Lubelskiej 56 a./ M. Rudnik, K. Tomczak; Dzień Dziecka./ W. Zakrzewski, K. Tomczak; Wyższe świadczenia dla emerytów i rencistów./ M. Rudnik, A. Fituła; Konferencja naukowa pt. "Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". / W. Zakrzewski; Reforma oświaty nie powinna spowodować masowych zwolnień wśród chełmskich nauczycieli./ M. Rudnik, A. Fituła, K. Tomczak.
No cover
Book
In basket
Zawiera: Zawiera:Zakład Ubezpieczeń Społecznych - upłynął termin składania przez płatników dokumentów zgłoszeniowych./ M. Rudnik; Nasilenie blokad dróg przez rolników./ W. Zakrzewski; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" - bale choinkowe dla dzieci./ M. Rudnik; Chełmskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo - otrzymanie funduszy na modernizacje placówki w Szkole Podstawowej nr 11./ M. Rudnik; Przedstawienie przez grupę młodzieży działającej przy Galerii "Art" widowiska teatralnego "Przyszła do mnie babcia"./ W. Zakrzewski; Chełmska Bibilioteka Pedagogiczna - wystawa nowości książkowych i audiowizualnych z dziedziny pedagogiki specjalnej./ W. Zakrzewski; Sport - koszykówka./ M. Suski; Obóz szkoleniowy w Okszowie dla piłkarzy "Granicy" Chełm./ M. Suski.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again