Form of Work
Książki
(17)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(7)
Filia nr 2
(1)
Filia nr 3
(1)
Czytelnia Książek i Czasopism
(11)
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
(1)
Author
Cieśla Stefan (1955- )
(2)
Jaworski Władysław Leopold (1929-2017)
(2)
Bernatowicz Łukasz
(1)
Borkowska Małgorzata
(1)
Bączyk Mirosław (1950- )
(1)
Będzieszak Marcin
(1)
Będziński Romuald
(1)
Cieśluk Agnieszka
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Dornfeld Agnieszka
(1)
Franek Sławomir
(1)
Jać Robert
(1)
Jezierski Tomasz
(1)
Kamiński Arkadiusz
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kulińska Ewa
(1)
Kunowska Izabela
(1)
Lubińska Teresa (1952- )
(1)
Marska-Dzioba Natalia
(1)
Nosiński Marcin
(1)
Nowak Krzysztof
(1)
Pawłowska Anna (organizacja i zarządzanie)
(1)
Podskrobek Bazyli
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Postuła Marta
(1)
Ratajczak Rafał
(1)
Sulimierski Witold Zbigniew (1943-2018)
(1)
Wancke Piotr
(1)
Zając Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Zarządzanie
(7)
Finanse publiczne
(4)
Banki
(2)
Marketing
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Bibliotekarstwo powszechne
(1)
Budżet zadaniowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Długi publiczne
(1)
Finanse
(1)
Finanse lokalne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Kadry
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Koszty
(1)
Nieruchomości
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zarządzanie nieruchomościami
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Chełm
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest odzwierciedleniem tendencji dostrzegalnych zarówno w nauce, jak i w praktyce finansów publicznych, polegających na tym, że podejście do budżetowania jest nakierowane na wzmocnienie efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, a podejście do horyzontu planowania budżetowego ulega zmianie z jednorocznego na wieloletnie.Głównym jej celem jest ocena rozwiązań stosowanych na potrzeby wzmocnienia efektywności działania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru zadań publicznych, metod planowania budżetowego oraz zasad zarządzania długiem publicznym. Powstanie tej publikacji wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli środków publicznych w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stąd też przesłaniem, któremu jest ona podporządkowana, jest chęć wskazania na te kluczowe obszary aktywności państwa, które sprawnie zarządzane mogą być źródłem dobrobytu i trwałego rozwoju.Konstrukcja niniejszej publikacji zbudowana została na trzech filarach. Pierwszym z nich jest problematyka uwarunkowań związanych z wydłużeniem horyzontu czasowego planowania budżetowego. Wdrożenie procedur wieloletniego planowania budżetowego należy bowiem uznać za warunek konieczny realizacji opartych na przejrzystości i odpowiedzialności oraz podporządkowanych priorytetom zamierzeń programowych władzy publicznej. Drugi filar stanowią zagadnienia efektywności działania sektora finansów publicznych. Wskazano w nim zarówno na rozwiązania instytucjonalne stworzone na potrzeby zarządzania finansami na poziomie Unii Europejskiej, jak też na regulacje sankcjonujące podwyższanie jakości funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce w instytucjach szczebla rządowego i samorządowego. Trzeci filar dotyczy kwestii fundamentalnych z punktu widzenia stabilności finansów publicznych i jest dyskusją na temat problematyki długu publicznego, jego skali i metod zarządzania nim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220925 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego / Arkadiusz Kamiński. - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 236 s. : wykr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-493 (1 egz.)
Book
In basket
Mat. częściowo z konf.: Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020, 27.03.2015, Szczecin.
Publikacja jest kontynuacją dyskusji nad problematyką zarządzania finansami publicznymi w kontekście planowania wieloletniego, efektywności zadań publicznych i benchmarkingu. Myślą przewodnią jest poszukiwanie rozwiązań, które na bazie kolejnych badań naukowych i doświadczeń wdrożeniowych sprzyjać będą doskonaleniu procesów proefektywnościowych w zarządzaniu zadaniami publicznymi i poprawie przejrzystości wydatkowania środków publicznych, zarówno w podsektorze rządowym, jak i samorządowym. Podjęto też szeroko dyskutowane wśród badaczy i samorządowców zagadnienia skutków wprowadzenia nowego instrumentu zarządzania wynikiem i długiem JST, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W publikacji zaprezentowano opinie i analizy przedstawicieli instytucji publicznych, praktyków i naukowców w zakresie szans i zagrożeń towarzyszących absorpcji środków UE, jakości kontroli, wyzwań polityki społecznej, efektywności zadań publicznych w kluczowych obszarach działalności państwa oraz zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220924 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. Analiza i synteza literatury dotyczącej sektora finansów publicznych w Polsce są przedmiotem rozdziału pierwszego. W rozdziale tym omówiono istotę polskiego sektora finansów publicznych, ustalono i scharakteryzowano podmioty sektora finansów publicznych na podstawie ustawodawstwa oraz literatury przedmiotu. Rozważania przedstawione w rozdziale drugim dotyczą kontroli zarządczej w kontekście nauk o zarządzaniu. Poddano tu analizie szczegółowy zakres kontroli w aspekcie nauk o zarządzaniu. Opisano elementy procesu zarządzania zarówno w odniesieniu do nauk o zarządzaniu, jak i kontroli zarządczej, takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Analizie poddano także instrumenty kontroli zarządczej w kontekście modeli, metod i technik stosowanych w naukach o zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220869 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 005:336.1
Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona została skala transferów publicznych i złożoność tego procesu. Czytelnicy będą mieli okazję poznać opinie najważniejszych osób w kraju odpowiedzianych za zarządzanie środkami publicznymi, czyli poznać mocne i słabe strony tego procesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-511 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 147070 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-287 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-372 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-313 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 149469 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 347.235(438)(083.1)
Książka niezbędna każdemu, kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomością na co dzień - zawodowo, a także jako właściciel. Szczegółowo omawia zagadnienia wynikające z różnych aktów - ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa budowlanego, a także ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: status prawny zarządcy nieruchomości - jego prawa i obowiązki, odpowiedzialność zarządcy - karna, cywilna, administracyjno-karna. obowiązkowe ubezpieczenie OC, charakterystykę umowy o zarządzanie (ze wskazaniem elementów, które powinny się w niej znaleźć), czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd, zarządzanie małą i dużą wspólnotą mieszkaniową, zasady dotyczące współwłasności, inne rodzaje zarządzania nieruchomością (zarząd przymusowy, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Atutem publikacji jest liczne orzecznictwo sądowe, a także szereg praktycznych przykładów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-541 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Firma transportowa : profesjonalny serwis dla przewoźników : niezbędnik przewoźnika.
Książka to niezbędnik fachowej wiedzy każdego przewoźnika. Zawiera najważniejsze informacje na temat prowadzenia firmy transportowej w pigułce. Podpowiadamy, jak skutecznie prowadzić firmę aby wypracować jak największe zyski i wygrać z konkurencją. Eksperci krok po kroku wyjaśniają tajemnice skutecznego zarządzania firmą od strony finansowej i organizacyjnej począwszy od płacenia podatku, poprzez wybranie najlepszej polisy ubezpieczeniowej a skończywszy na obowiązkach zarządzającego transportem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220866 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Nieruchomości)
Symbol UKD: 347.235(438)(07)
Autor wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które w swojej pracy zawodowej napotykają problemy w tym zakresie. Skupia się więc na omówieniu tych aspektów prawa, które w praktyce okazują się trudne, ciekawe lub stwarzają wątpliwości. Analizując regulacje prawne, Autor zwraca uwagę na interpretacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz orzeczeniach sądów, które kształtują praktykę postępowania nie tylko organów administracji, ale także reprezentantów wielu zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. W książce omówione zostało pojęcie nieruchomości jako rzeczy z uwagi na sposób wykorzystania lub przedmiot własności. Skupiono się na przepisach oraz szczególnych sytuacjach, które mogą ograniczać prawo własności. Istotnym zagadnieniem jest uwłaszczanie zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Wiele zagadnień Autor przedstawia na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarowania nieruchomościami, udzielając zwięzłych odpowiedzi, których szersze rozwinięcie znajduje się w omówieniu problemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-540 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 331.5(438) ; 331.101:159.9 ; 005.95/.96
Na okładce: Zmienny rynek pracy, niepewność pracy, adaptacja, zatrudnieniowa orientacja rynkowa, bezpieczeństwo zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 33-526 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 162783, I 155887, I 155885 (3 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 02 Sta (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. R 0 Sta (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Ch XVI - 69 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again