Forma i typ
Książki
(22)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia Książek
(6)
Filia nr 2
(1)
Czytelnia Książek i Czasopism
(15)
Autor
Bizon-Górecka Jadwiga
(1)
Brauer Jakub
(1)
Bugdol Marek (1966- )
(1)
Butler Cormac
(1)
Buła Piotr
(1)
Cisek Marek
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(1)
Holliwell John
(1)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Jańczyk Zygmunt
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Karczewski Jerzy Tadeusz
(1)
Karmańska Anna (1957- )
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Kościelecki Lech
(1)
Lach Przemysław
(1)
Lewandowski Dariusz
(1)
Lipka Anna (ekonomia)
(1)
Makowski Robert
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Sieczyk Marcin
(1)
Siegel Jeremy J
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Szulce Halina
(1)
Tyc-Szmil Karolina
(1)
Zając Jacek
(1)
Łuczak Maciej
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(22)
Odbiorca
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Ryzyko
(11)
Zarządzanie ryzykiem
(9)
Przedsiębiorstwo
(5)
Zarządzanie
(4)
Rachunkowość
(2)
Rynek walutowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Cło
(1)
Ergonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Logistyka
(1)
Modele matematyczne
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Podatek
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
22 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Onepress Exclusive)
Symbol UKD: 005.334:005.6:664
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 005-5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie, Prace Doktorskie ; nr 1)
Symbol UKD: 658.1/.5.012.4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 160567 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(FFF)
Symbol UKD: 336.02:005.334
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-115 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-267 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-120 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka / Dariusz Michalski. - Warszawa : Difin, 2020. - 304, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 295-302.
Wiarygodna informacja zarządcza jest podstawą do tworzenia zwinnych przedsiębiorstw, które są nie tylko przystosowane do skutecznego działania w erze cyfrowej rewolucji w globalnej gospodarce, charakteryzowanej przez wysokie ryzyko, ale także przygotowane do wykorzystywania szans w momentach kryzysowych. Stąd istotne staje się właściwe sterowanie działalnością operacyjną, bazujące na wiarygodnych i kompletnych danych. Zatem w warunkach gospodarowania w otoczeniu globalnego ryzyka istotne jest pozyskanie prawdziwych informacji z właściwie zaprojektowanych czujników i systemów. Jednym z nich jest właśnie kontrola zarządzania, pozwalająca monitorować w przedsiębiorstwach efektywność strategii biznesowych, prawidłowość podejmowanych decyzji, produktywność zainwestowanego kapitału, czy rzeczywistą marżowość produktów. Istotne jest zapewnienie skutecznego sterowania decyzjami menedżerów, aby były one nie tylko zsynchronizowane z celami przedsiębiorstwa, ale także zapewniały automatyzm korygowania kierunków działania dzięki wdrożeniu systemu sprężeń zwrotnych, opartemu na wiarygodnym raportowaniu wyników. W ten sposób kontrola zarządzania przyczynia się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw. Książka wskazuje, jak w czasie globalnych przemian należy zaprojektować kontrolę zarządzania, aby umożliwić uniwersalną i adekwatną reakcję w przedsiębiorstwie na zmiany, które powstają w globalnym otoczeniu, wysyłając do zarządzających przedsiębiorstwami właściwe sygnały, gdyż reguły gry w światowej gospodarce zmieniają się stale i tylko skuteczny system kontroli zarządzania zapewni właściwą szybkość odpowiedzi na nie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 005-32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 212536 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-381 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Przewodnik Finansowo-Bankowy)
Symbol UKD: 336.71:336.77:65.012.4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 158590 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 152369 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Symbol UKD: 336.76:338.124:005.334
Książka, oprócz czysto merytorycznej wiedzy na temat istoty rynków finansowych i dylematów ryzyka systemu finansowego w kontekście bezpieczeństwa państwa, przedstawia, jak przebiegały kryzysy finansowe w przeszłości oraz jaka była geneza i przebieg obecnego kryzysu do roku 2011. Wskazuje także na skutki, jakie za sobą pociągnął, sposoby wychodzenia z kryzysu oraz wymienia znane metody zapobiegania kryzysom.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 213923 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Człowiek w Firmie)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 65-363 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-374 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-372 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 35-119 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-434 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-454 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Czyt. 33-373 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej