Form of Work
Książki
(23)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(27)
only on-site
(5)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(19)
Filia nr 1
(4)
Filia nr 2
(3)
Filia nr 3
(3)
Czytelnia Książek i Czasopism
(5)
Wypożyczalnia krótkoterminowa
(1)
Author
Malinowski Jan Adam (1954- )
(3)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(2)
Kromolicka Barbara
(2)
Antoszewska Beata
(1)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Biernat Tomasz (1962- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Kasprzycki Grzegorz
(1)
Kempińska Urszula
(1)
Kosakowski Czesław (1940- )
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kruszewski Tomasz (1973- )
(1)
Malinowski Jan A
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa 1946-
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Przeperski Jarosław
(1)
Rybczyńska-Abdel Kawy Dorota (1961- )
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Szczepkowski Jacek (1970- )
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wójcik Marta
(1)
Węgierski Zbigniew (1931- )
(1)
Zandecki Aleksander
(1)
Zaworska-Nikoniuk Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Młodzież
(7)
Opieka społeczna
(3)
Chorzy w rodzinie
(2)
Dziecko
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Narkomania
(2)
Nałóg
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko chore nieuleczalnie
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Hospicja dziecięce
(1)
Hospitalizacja domowa
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodociane matki
(1)
Narkomania a młodzież
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjologia
(1)
Stalking
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 203537 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 364.63:343.4:004.738.5
Na okł.: Internet, gry, cyberstalking, cyberprzemoc.
W prezentowanej książce Autor zwraca uwagę na to, że nowoczesne technologie informacyjne, których symbolem stał się komputer i Internet, budzące zainteresowanie wszystkich grup wiekowych, w szczególny sposób stały się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Nie kwestionując ich edukacyjnego potencjału S. Bębas akcentuje, że w cyfrowym świecie młodzi ludzie napotykają na szereg pułapek i niebezpieczeństw, których niejednokrotnie nie są świadomi. W ośmiu rozdziałach zostały przedstawione takie zagadnienia jak: patologie seksualne w cyberświecie, prześladowanie przy użyciu technologii komunikacyjnych, obsesyjne zainteresowanie grami komputerowymi, uzależnienie od komputera i Internetu, pedagogiczne aspekty cyberstalkingu oraz przestępczości komputerowej. Nie zabrakło też odniesienia się do kwestii nierówności społecznych w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 218950 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1. (dostępność ok. 21.03.2022)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 167717 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Wydanie w serii "Problemy Pracy Socjalnej" I- poprawione.
Doświadczenie i praktyczna wiedza na temat realiów wspierania rodziny, a także prezentacja projektu sprawiają, że książka jest cennym narzędziem dla badaczy problematyki, studentów dyscyplin pomocowych, ale także przedstawicieli profesji realizujących na co dzień pomoc rodzinom w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 226171 (1 egz.)
Book
In basket
Spośród funkcji pełnionych przez rodzinę zostały wybrane dwie, które mają szczególne znaczenie pedagogiczne: funkcja opiekuńcza i wychowawcza. Rozwój i dojrzewanie człowieka są ściśle związane z opieką i wychowaniem, a realizacja tych funkcji w rodzinie nieuleczalnie chorego dziecka ma wymiar tanatopedagogiczny". Należy też zgodzić się z Autorem, „że proces opieki i wychowania w warunkach domowej opieki hospicyjnej znacznie różni się od wychowania dziecka przebywającego w szpitalu bądź w domu, ale niekorzystającego ze wsparcia hospicjum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223103 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 316.346.3-053.6
Monografia pt. "Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - badania - praktyka", której redaktorami naukowymi są Mariusz Jędrzejko oraz Jan A. Malinowski, posiada wprawdzie charakter interdyscyplinarny, to niemniej treść większości zamieszczonych w niej studiów teoretycznych oraz analiz empirycznych oscyluje wokół pedagogiki społecznej. Jej zawartość podzielona została na trzy integralnie łączące się części: "Cywilizacja wyzwań - wyzwania wobec cywilizacji", "Niepokoje i bariery u progu XXI wieku" oraz "Praca i bezrobocie w perspektywie życiowej młodzieży". Jak piszą redaktorzy książki, zawiera ona "rozprawy nader ważne, bo odnoszące się do płaszczyzny wyjątkowo zaniedbanej w pędzącym świecie zawirowań, dewiacji, wykluczeń, naznaczeń, zaburzeń i uzależnień - diagnozy wielkiej zmiany oraz profilaktyki społecznej. Jako ich współautorzy, pragniemy zwrócić uwagę Czytelników na zjawiska nader istotne, a wynikające z przemian kulturowych, dychotomizacji kultury i cywilizacji, rewolucji obyczajowych oraz silnej presji na młode pokolenie aby szybko dorastało i korzystało z życia. Stąd nasze rozważania dotyczą kwestii rzadziej poruszanej w pedagogice społecznej - zależności pomiędzy postępem a dobrem człowieka oraz naszych umiejętności korzystania z dorobku nieustannie rozwijającej się cywilizacji. Jest to stan, który wielu z badaczy trafnie określa jako przestrzeń, w której cywilizacja wyprzedza kulturę, co skutkuje niezdolnością człowieka do rozumowego skonsumowania swojego wielkiego dorobku". Nic więc dziwnego, że przedmiotem zainteresowania Autorów monografii stały się zagadnienia wiążące się z zagrożeniami jakie niesie dla młodzieży ponowoczesność, szeroka dostępność do technologii cyfrowych, różne formy cyberprzemocy, ale też i problemy będące wynikiem pauperyzacji i wiążącego się z tym ubóstwa, czy też barier napotykanych na rynku pracy. Dodatkowym walorem książki jest to, że w gronie jej Autorów znaleźli się - obok polskich naukowców - badacze problemów młodzieży ze Słowacji i Czech, co nadaje książce dodatkowy, komparatystyczny walor.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 31 Dia (1 egz.)
(dostępność ok. 09.02.2022)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Wyłaniający się zarówno z naukowego oglądu i refleksji, jak też z potocznych obserwacji i opinii, niekorzystny obraz polskiej resocjalizacji domaga się z jednej strony podejmowania coraz bardziej intensywnych poszukiwań czynników optymalizujących proces resocjalizacji, z drugiej zaś - uczciwej, rzetelnej i ciągłej diagnozy jego stanu. Diagnoza owa, podobnie jak resocjalizacyjna diagnoza niedostosowania społecznego, powinna koncentrować się nie tylko na symptomach zaburzeń (słabościach, błędach, problemach), ale przede wszystkim na potencjale i zasobach (tradycji, wartościach, koncepcjach i teoriach naukowych, doświadczeniu praktycznym, inspirujących rozwiązaniach i przykładach innych krajów, kompetencjach i zaangażowaniu personelu, itp.), którymi nasz system resocjalizacji dysponuje. Stanowiący zwieńczenie tego procesu wymaga zatem stałego konfrontowania przesłanek wywodzonych z tradycji wychowania resocjalizującego z realiami i współczesnymi oczekiwaniami społecznymi, a także pokazywania w sposób niezawoaluowany - obiektywnego i rzeczywistego obrazu, aby ostatecznie poddać go krytycznej refleksji i interdyscyplinarnej dyskusji badaczy, teoretyków i praktyków resocjalizacji i pokrewnych dyscyplin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 37-195 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 37 Kaw Czł (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 37 Kaw Czł (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 37 Kaw Czł (1 egz.)
Book
In basket
Treści prezentowanej książki układają się w dwie części. Pierwsza z nich przynosi rezultaty kwerendy literatury oraz danych urzędowych dotyczących zawierania małżeństw przez osoby młodociane. Szczególną uwagę Autorka skupia na wychowaniu i edukacji seksualnej, inicjacji seksualnej, zjawisku ciąż u nastolatek, problemów najczęściej spotykanych w małżeństwach młodocianych niejednokrotnie prowadzących do separacji i rozwodu. W rozdziałach składających się na część drugą Czytelnik znajduje informację o metodologicznych założeniach badań, które stanowią kontynuację badań zrealizowanych 10 lat wcześniej. Dzięki takiemu podejściu uzyskano unikalne w polskiej literaturze porównanie sytuacji małżeństw zawieranych przez młodocianych w momencie bezpośrednio po ślubie z sytuacją jaka ma miejsce po dziesięciu latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218948 (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 8.)
Prezentowana praca zbiorowa pt. Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością wpisuje się w serię "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" (jako ósmy jej tom), której poprzednim edytorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawarte w niej materiały stanowią pokłosie kolejnej konferencji naukowej z wyżej wymienionego cyklu, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 213970 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 164224 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 36 Pra (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 36 Pra (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 3 Pra (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 164286 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-35 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 167702 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 164282 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 316 Uży (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 316 Uży (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 3 Uży (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-153 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Wychowania na co Dzień)
„Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej" dobrze oddaje zakres zawartych w niej studiów teoretycznych i empirycznych - zarówno o charakterze naukowym, jak i metodycznym. Wybór tytułowej problematyki nie jest przypadkowy i łączy się z wieloletnią jej obecnością na łamach czasopisma „Wychowanie na co Dzień", którego jeden z numerów corocznie poświęcony jest zagadnieniom związanym z uzależnieniami, zarówno od środków psychoaktywnych, jaki i z tzw. uzależnieniami behawioralnymi. Zasadniczą strukturę książki tworzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje artykuły odnoszące się do istoty uzależnień, ich uwarunkowań i diagnozy zjawiska, druga zaś koncentruje się na możliwościach prowadzenia pracy pedagogicznej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, a tam gdzie one już zaistniały - podejmowania skutecznej terapii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 223917 (1 egz.)
(dostępność ok. 29.01.2022)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 316 Śro (1 egz.)
Wypożyczalnia krótkoterminowa
There are copies available to loan: sygn. Czyt. 31-183 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Książka daje bogatą wiedzę zarówno o starości jako szczególnej fazie w cyklu ludzkiego życia, potrzebach ludzi starych i uwzględnianiu ich w polityce społecznej, co przekłada się na formy zabezpieczenia społecznego, jak i wiedzę dotyczącą instytucjonalnych i półinstytucjonalnych form pomocy społecznej, wśród których na szczególną uwagę zasługuje dom pomocy społecznej. I właśnie "sprawom" funkcjonowaniu tej instytucji oraz jej mieszkańcom - seniorom została poświęcona prezentowana tu książka. Charakteryzuje ją humanistyczny ogląd podjętych w niej zagadnień, które zostały naświetlone nie tylko w świetle ustaleń wypływających z kwerendy literatury lecz i z wieloletnich zawodowych doświadczeń A. Mielczarka będącego nie tylko nauczycielem akademickim ale i dyrektorem domu pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 211947 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 178896 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 163605 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 179915, I 179914, I 179913, I 179912 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again