Form of Work
Książki
(10)
Publikacje popularnonaukowe
(5)
Poezja
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Proza
(2)
Dramat (rodzaj)
(1)
Status
available
(8)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(8)
Czytelnia Książek i Czasopism
(2)
Author
Kudyba Wojciech (1965- )
(5)
Balicki Janusz (1947- )
(1)
Brzezińska Monika M
(1)
Busza Andrzej (1938- )
(1)
Chmielewska-Ignatowicz Tomira
(1)
Chojnowski Zbigniew (1962- )
(1)
Czaykowski Bogdan (1932-2007)
(1)
Czerniawski Adam (1934- )
(1)
Darowski Jan (1926-2008)
(1)
Fitas Adam (1970- )
(1)
Jarentowski Marek
(1)
Jewdokimow Marcin
(1)
Kisiel Marian (1961- )
(1)
Kochan Marek (1969- )
(1)
Matuszewski Paweł
(1)
Nawrot Jolanta (1992- )
(1)
Necel Wojciech (1952- )
(1)
Odojewski Włodzimierz (1930-2016)
(1)
Ratajczak Wiesław (1969- )
(1)
Ruszar Józef Maria (1951- )
(1)
Sikora Jerzy (1959- )
(1)
Szewczyk-Haake Katarzyna
(1)
Zalewska Kalina (1962- )
(1)
Śmieja Florian (1925-2019)
(1)
Śniedziewska Magdalena (1984- )
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(8)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Demographic Group
Literatura polska
(4)
Subject
Literatura polska
(7)
Poezja
(3)
Pisarze polscy
(2)
Proza
(2)
Tematy i motywy
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Badania przesiewowe
(1)
Choroby ludzi
(1)
Dramat (gatunek literacki)
(1)
Egzystencja (filozofia)
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Iłłakowiczówna, Kazimiera
(1)
Kobiecość
(1)
Kochan, Marek
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Literatura emigracyjna
(1)
Lęk
(1)
Mackiewicz, Józef
(1)
Migracje
(1)
Nowotwór
(1)
Odojewski, Włodzimierz
(1)
Poeci polscy
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Rak (choroba)
(1)
Testy genetyczne
(1)
Trzynastka z "Kontynentów"
(1)
Uchodźcy
(1)
Wittlin, Józef
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Subject: work
Kontynenty (czasopismo ; Londyn)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Antologia
(5)
Opracowanie
(5)
Wiersze
(3)
Recenzja literacka
(2)
Esej
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Powieść
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Istnieje wiele przyczyn wystąpienia kryzysu migracyjnego w Europie w latach 2015-2016. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie wojna w Syrii. Pośrednią przyczyną niepokojów społecznych, które legły u podstaw tej wojny, była klęska suszy w latach 2007-2010, będąca powodem emigracji 1,5 mln ludzi z obszarów wiejskich do miast, gdzie doświadczali ubóstwa i społecznego wykluczenia. Celem niniejszej publikacji jest politologiczno-socjologiczna i etyczna refleksja nad wyzwaniami, przed którymi stanął nasz kontynent. Inspiracją do jej powstania była konferencja zorganizowana na UKSW pod koniec 2015 roku, która zgromadziła specjalistów zajmujących się zagadnieniem migracji. Autorzy prezentują zróżnicowane podejścia do zagadnień związanych z kryzysem migracyjnym w Europie oraz problematyką uchodźczą. Różnorodność ta daje możliwość szerszego spojrzenia na aktualną sytuację "współczesnej wędrówki ludów" i naświetlenia jej z różnych stron.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-220 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór opracowań studyjnych, które koncentrują się na wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, odbywających się w specyficznej sytuacji, w odstępie kilku miesięcy. Teksty dotyczą charakteru rywalizacji, roli internetu, sporu o referendum, a także kwestii prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-127 (1 egz.)
Book
In basket
Lęk przed rakiem - jako zjawisko społeczne - pomimo rozwoju medycyny i diagnostyki oraz płynącej stąd nadziei na przezwyciężenie choroby zdaje się nie tracić na sile. Sama myśl o diagnozie powstrzymuje dużą grupę Polaków przed badaniami, prowadzi do ignorowania pierwszych objawów, niedostatecznego korzystania z badań przesiewowych czy do podejmowania ryzykownych prób samoleczenia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wciąż ograniczone w polskich realiach możliwości wczesnej diagnozy i terapii, nie tylko też z powodu jakości funkcjonowania systemu lecznictwa, ale także dlatego, że dyskursy eksperckie nie są bezpośrednio absorbowane przez dyskursy codzienne. Dla osób chorych i ich bliskich ważnym źródłem wiedzy stają się media. Niepokoje związane z przebiegiem choroby, rokowaniami, metodami leczenia i trudnymi do przewidzenia zmianami w sytuacji rodzinnej i zawodowej sprawiają, że chorzy i ich rodziny szukają w internecie, prasie, na forach internetowych zarówno informacji medycznych, jak i wsparcia emocjonalnego. Dziś wiemy, że nowotwory w znacznej mierze powodowane są zmianami w genach. Posiadanie tego rodzaju wiedzy zdaje się być nie tylko ważną kwestią diagnostyczną, umożliwiającą osobie zagrożonej rakiem zminimalizowanie ryzyka pojawienia się choroby (np. poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, częstsze badania), ale i zagadnieniem dotyczącym profilaktyki nowotworowej oraz szerszym aspektem kulturowym. Niniejszy zbiór artykułów, stanowiący socjologiczną i kulturoznawczą refleksję na temat społecznego odbioru nowotworowej diagnostyki genetycznej, sfery będącej przedmiotem dylematów nie tylko medycznych, ale też etycznych czy prawnych, jest w zamierzeniu autorów przyczynkiem do dyskusji nad możliwościami, jakie daje osobom genetycznie obciążonym chorobami nowotworowymi ta prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, oraz nad społecznymi i indywidualnymi przyczynami, dla których tego typu diagnostyka jest wykonywana lub odrzucana.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223337 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Zawiera także antologię twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny.
Istotnym walorem opracowania jest ciekawie nakreślona diachronia twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny; syntetyczny, przejrzysty obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Zbigniew Chojnowski sprawnie porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich rzetelnego omówienia. Wydobywa przy tym wiersze, które, choć dawne, to jednak do dziś uderzają wyrazistością moralnego przesłania. Otrzymaliśmy książkę, która spełnia oczekiwania wszystkich tych, którzy, zafascynowani niezwykłą biografią Kazimiery Iłłakowiczówny, poszukiwali przystępnego opracowania poświęconego nie tyle jej życiu, ile raczej jej bogatej, interesującej i wciąż ważnej twórczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237058 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Symbol UKD: 821.162.1-2:821.162.1(091)-2"20"
Niniejszy zbiór zawiera dramaty Holyfood, Rio, Reduty, Makaki z Celebes, Lento rubato, Traktat o miłości i Niebieskie oczy proletariatu.Ze wstępu Kaliny Zalewskiej: Dramatopisarstwo Marka Kochana, niezależnie od portretowania świata mediów zagarniającego świat realny, wręcz zastępującego go wykreowanym obrazem, pokazuje także ciągłą grę między fikcją i rzeczywistością. Często gubimy się w kwestii, gdzie przebiega między nimi granica
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237063 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Symbol UKD: 821.162.1(091)"19":821.162.1-1:821.162.1-3:821.162.1-4:929-052(438)
Bibliografia.
Katarzyna Szewczyk-Haake w swych interpretacjach eksponuje fundamenty postawy etycznej, jaką ewokują dzieła Józefa Wittlina. Badaczka opisuje z wyczuciem i znawstwem składniki duchowej autobiografii człowieka poddanego niełatwym, lecz wyrazistym wyborom moralnym. Niewątpliwą zasługą prezentowanego w książce podejścia jest ukazanie siły dykcji artystycznej oraz przejrzystości aksjologicznego wymiaru utworów pisarza, a jednocześnie oświetlenie ich uniwersalizmu. Dzięki temu dowiadujemy się, w jaki sposób ważne dla Wittlina idee żyją w zmieniającym się czasie historycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237056 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Symbol UKD: 821.162.1(091)-3"19"
Józef Mackiewicz to jeden z najbardziej intrygujących świadków historii XX wieku. Monografia Adama Fitasa nie pozostawia co do tego najmniejszych wątpliwości. Lubelski badacz przekonująco burzy stereotypy, których gęstą sieć zarzucono zarówno na biografię autora Kontry, jak i jego dzieła. Ukazuje go jako człowieka odważnego i niezależnego od wpływów dwudziestowiecznych utopii, a także jako prozaika na wskroś nowoczesnego, obdarzonego ogromną wrażliwością na regionalną odmienność kulturową i strzegącego tej odmienności. Za sprawą opracowania Fitasa czytelnik, nawet ten nieco zaznajomiony z historią XX stulecia, odkrywa mało znane, a oświetlone przez Mackiewicza fakty z historii XX wieku - takie jak epopeja kozacka w czasie li wojny, eksterminacja Żydów w podwileńskich Ponarach czy też naloty i bombardowania dywanowe Drezna. A przy okazji poznaje tajniki niezwykłego warsztatu pisarza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237057 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Zawiera także antologię utworów Włodzimierza Odojewskiego.
Jeśli do rąk polskiego czytelnika nie trafiło dotąd popularne opracowanie poświęcone znanej i cenionej twórczości Włodzimierza Odojewskiego, to książka Wiesława Ratajczaka wypełnia ów brak z naddatkiem. Szczupłe ramy opracowania nie pozwalały na zbyt obszerną narrację, mamy więc do czynienia z ujęciem aspektowym. Ratajczak wybiera jeden, ważny dla pisarza problem i to jemu poświęca najwięcej uwagi. Znawców twórczości Odojewskiego nie zdziwi fakt, że wybranym przez badacza aspektem jest pamięć. Poznański historyk literatury odsłania motywacje skłaniające prozaika do koncentracji twórczości wokół kwestii pamięci historycznej, widzianej przez pryzmat konkretnego ludzkiego losu. Okazuje się, że sprawa ta jest dla pisarza ważna także ze względu na toczącą się walkę o symboliczne panowanie nad przeszłością narodów i państw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237060 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Zawiera także antologię utworów Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Adriana Czerniawskiego, Jana Darowskiego i Floriana Śmieja.
Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jan Darowski, Florian Śmieja – czy wiemy o ich twórczości coś więcej niż może zawierać encyklopedyczne hasło? A przecież właśnie oni tworzyli grupę literacką „Kontynenty”, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237062 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Symbol UKD: 821.162.1(091)"19"
Bibliografia na stronach 111-[113].
Autorka kreśli przed nami najpierw barwny zarys biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - zawiłej, pełnej zaskakujących zwrotów i mrocznych zakamarków, po czym stopniowo odsłania tajniki warsztatu pisarza, dokładniej opisując charakterystyczne dla prozy Herlinga-Grudzińskiego pogranicze autobiografii i fikcji, dokumentu i wyobraźni. Wszystko to stanowi ważne tło dla pasjonujących analiz i interpretacji wybranych tekstów pisarza - wypełniających kolejne rozdziały opracowania. Niektóre z nich poświęcone są kilku tematom obsesyjnie powracającym w diarystyce i opowiadaniach Grudzińskiego - takim jak motywy trzęsienia ziemi czy neapolitańskich zabobonów - właśnie one umożliwiają bowiem, zdaniem badaczki, rozpoznanie zasadniczych cech wyobraźni artysty i jego sposobu widzenia świata. Pozostałe rozdziały to wnikliwe interpretacje pojedynczych utworów pisarza. Rzucają one nowe światło m.in. na teksty Herlinga o malarstwie - pozwalają lepiej uchwycić ich strukturę gatunkową oraz zrozumieć specyficzne miejsce, z którego autor ogląda dzieła sztuki europejskiej. Czytelników zainteresuje również zapewne erudycyjny szkic o Kle Barabasza - ciekawie osadzony w kontekście europejskich powieści o tej postaci. Także Inny świat doczekał się w tym opracowaniu świeżego spojrzenia, które pozwala dostrzec nowe aspekty odczłowieczających właściwości łagrów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 237055 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again