Form of Work
Książki
(19)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(14)
Filia nr 3
(1)
Czytelnia Książek i Czasopism
(5)
Author
Bukowski Zbigniew (prawnik)
(2)
Napierała Marek Paweł
(2)
Sadowski Sławomir
(2)
Sołtysiak Teresa
(2)
Biskup Katarzyna
(1)
Cieślicka Mirosława
(1)
Golinowski Janusz (1959- )
(1)
Hołtyń Beata
(1)
Jastrzębski Włodzimierz (1939- )
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Kaja Barbara (1944- )
(1)
Kamosiński Sławomir
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Kosman Michał M. (1972- )
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Latoś Agnieszka
(1)
Malina Alicja
(1)
Ossowska-Zwierzchowska Aldona
(1)
Pierzchalski Filip
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Sitkowski Dariusz
(1)
Sudziński Ryszard 1945-
(1)
Szymanik Anna
(1)
Zwierzchowski Piotr (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Młodzież
(3)
Dziecko
(2)
Gry i zabawy ruchowe
(2)
Małżeństwo
(2)
Rodzina
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Lotnictwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Pływanie
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rozwód
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socrealizm
(1)
Ubiór
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wysiedlanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Film polski
(2)
Literatura polska
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Psychologia
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Symbol UKD: 656.7:347.82](438)
Zawiera częśc. materiały z konferencji, Bydgoszcz, 17 kwietnia 2013 r.
Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218953 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 352/353(438)
Częśc. materiały z II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "15 lat aktualnej struktury samorządu terytorialnego w Polsce", 16 października 2013 r., Bydgoszcz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-103 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ilustruje wybrane propozycje zabaw i gier ruchowych w wodzie. Każdy przykład jest szczegółowo opisany. Wykaz opisanych przykładów został podzielony na dwie części: 1) Zabawy i gry na brzegu i płytkiej wodzie oraz 2) zabawy i gry w głębszej wodzie. Książka szczególnie polecana wychowawcom, instruktorom, opiekunom kolonijnym oraz rodzicom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 796/799 Cie zab (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka pracy dotyczy funkcjonowania współczesnej polskiej demokracji w kontekstach kulturowych i medialnych. W prezentowanej publikacji skoncentrowano się głównie na tematach dotyczących: 1. Ewolucji ładu demokratycznego w perspektywie teoretyczno-porównawczej; 2. Kulturowego i socjotechnicznego kontekstu demokratycznej zmiany; 3. Udziału mediów w modelowaniu polskiej demokracji. Książka jest istotną pomocą dydaktyczną dla studentów akademickich kierunków takich jak: politologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218949 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 159.9-058.833
Prezentowana książka dotyczy tematyki rodziny. Ujmuje ona równocześnie zagadnienia: osobowości, wsparcia społecznego oraz małżeństwa. Analizując istniejącą literaturę oraz prowadząc własne badania, autorka stara się dociec, czy istnieje związek pomiędzy osobowością małżonków, ich płcią a wsparciem, jakiego udzielają sobie w codziennym życiu. Powyższa praca obejmuje dwie części: teoretyczną (rozdziały I-III) oraz empiryczną (rozdziały IV-V).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 210698 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-60 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 159.9-058.833-055.5
Twksty zawarte w niniejszej publikacji mogą pomóc w skomplikowanych relacjach rodzinnych czytelnikom poszukującym wsparcia psychicznego i zrozumienia. Książka zawiera badania naukowe w obszarze rodziny i rozwodu ukazując niektóre problemy w małżeństwie i w rodzinie. Publikacja przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych problematyką rozwodu w rodzinie z nadzieją, że pomoże w zrozumieniu tych trudnych sytuacji życiowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 213933 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 159.9 Mał (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 184288 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 327(430)
Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku zrodziło wiele wątpliwości i znaków zapytania w odniesieniu do dalszej roli tego państwa na arenie europejskiej i światowej. Procesowi temu niejednokrotnie towarzyszyły obawy o powrót do dawnej, głęboko indywidualistycznej polityki wzmocnionego po reintegracji europejskiego mocarstwa. Zjednoczone Niemcy z pewnością rozwiały te obawy, krocząc nadal ścieżką powiązań transatlantyckich i zachodnioeuropejskich oraz utwierdzając się w roli przewidywalnego gracza na arenie międzynarodowej, wkomponowanego w struktury NATO i Unii Europejskiej. Początek XXI wieku obfitował z kolei w niezwykle doniosłe wydarzenia i zjawiska, takie jak spory transatlantyckie czy problemy państwa socjalnego, które wymusiły nowe spojrzenie na politykę współczesnych Niemiec i postawiły pytania o perspektywy związane z ewolucją polityczno-ekonomiczno-społeczną tego kraju. Ambicją niniejszego tomu jest przybliżenie czytelnikowi wielu zagadnień związanych z aktywnością RFN na arenie międzynarodowej oraz wewnętrznych uwarunkowań polityki niemieckiej, zarówno w kontekście historycznym, jak i z dzisiejszej perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 211966 (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto ważny aspekt edukacji zdrowotnej starszej populacji. Walorem książki jest nie tylko uwzględniona problematyka zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych, lecz także niezwykle przydatny zakres treści dotyczących edukacji zdrowotnej w ogóle. Książka jest bardzo pomocna dla pedagogów zdrowia, nauczycieli prowadzących edukację zdrowotną, jak również dla Klubów Seniora, wolontariuszy i organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc i pracę z seniorami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 213920 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 159.922.8:316.346.3-053.6
o 1989 orku rozpoczą się dla Polski okres transformacji systemowej. Kraj i jego obywatele zaczęli otwierać się na wpływu Zachodu. Przyczyniło się to do wielkich zmian: demograficznych, oświatowych, kulturowych i technologicznych. Tym samym zmiany okresu transformacji doprowadziły do tego, że sytuacja, w której przyszło współcześnie żyć młodym, nosi znamiona wyjątkowości. Autorzy określają młodych dorastających w Polsce po 1989 roku jako "jakościowo" zupełnie inne od poprzednich pokole. Młodzi dorośli bardziej swobodniej, niż ich rodzice, poruszają się w rzeczywistości potransformacyjnej, zarazem przyswajając jako własne zastane wartości i normy. Poszukuja nowych źródeł motywacji, obierają nowe cele, nowe kierunki działania i sposoby realizacji tych działań. Jednocześnie coraz trduniej jest im sprostać stawianym im nadmiernym wymaganiom w związku z nieczytelnością norm społecznych i w obliczu braku wsparcia ze strony starszych pokoleń, a także osłabieniu więzi z rodziną. Wobec trudnej psychologicznie sytuacji współczesnych młodych dorosłych, w niniejszym opracowaniu podejmuje się próbę analizy zmian w zakresie funkcjonowania współczesnego człowieka, jakie za sobą pociąga oraz redefinicję podstawowych pojęći znaczeń zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i empirycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 215796 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 796.1(075.8)
Prezentowany podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów rekreacji, a także animatorów czasu wolnego. Autor opisuje podstawy metodyki nauczania zabaw i gier ruchowych w sposób trafny i przystępny. Dbając o czytelność przekazu opatruje tekst rysunkami i schematami, zachęcając do praktycznego wykorzystywania zaproponowanych metod edukacyjno-sportowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 796/799 Nap Zab (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 8-103 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 316.61:316.346.3-053.2:316.344-056.26:37.013.82](438)
W książce znalazły się propozycje różnorodnych rozwiązań, jakie można zastosować dla polepszenia funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych ruchowo. To zbiór praktycznych pomysłów, które mogą stać się nieocenioną pomocą dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Zawarte tu sugestie skłaniają do wprowadzania nowatorskich pomysłów pracy z dziećmi z dysfunkcjami, by ułatwiać im działania w świecie. Treści zwarte w niniejszej książce przybliżają zagadnienia dotyczące poprawy poczucia bezpieczeństwa społecznego dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz ich społeczną sytuację w rodzinie i środowisku rówieśniczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 213910 (1 egz.)
Book
In basket
Książka pomaga odpowiedzieć na pytanie: Jak przywrócić człowieka niedostosowanego społecznie do optymalnego egzystowania w społeczeństwie? Skierowana jest nie tylko do pracowników instytucji profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, ale również do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Porusza ważne problemy pomocy ludziom będącym w zasięgu zjawisk patologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 37-167 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 31-198 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka jest zwieńczeniem czterech lat pracy nad spostrzeganiem przez młodzież kobiecej atrakcyjności, nie tylko w zależności od kształtów ciała, ale także stroju. Autorka, opierając się na przykładach empirycznych uzyskanych w toku badań, stara się udowodnić, że odpowiedni strój może nie tylko upiększać i korygować niedoskonałości sylwetki, ale także zrównywać oceny atrakcyjności kobiet o skrajnie różnych kształtach ciała. Sceptycznie podchodzi zarówno do poradników modnego ubierania się, jak i do popularnych przekonań, iż „im więcej ciała się odsłoni, tym lepiej się wygląda”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218959 (1 egz.)
Book
In basket
(Kino Polskie Wczoraj i Dziś)
Symbol UKD: 791.43(438)"1944/1956"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 167789 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again