Form of Work
Książki
(35)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(34)
only on-site
(15)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(23)
Filia nr 1
(2)
Filia nr 2
(7)
Filia nr 3
(3)
Czytelnia Książek i Czasopism
(15)
Author
Kantowicz Ewa
(4)
Dąbrowski Zdzisław
(2)
Kawecki Zdzisław (1938- )
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Alberski Jacek
(1)
Bajerowski Tomasz
(1)
Barski Dariusz
(1)
Białocerkiewicz Jan (1945- )
(1)
Bieniek Anna (1974- )
(1)
Bieniek Arkadiusz
(1)
Chmaj Marek (1969- )
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Czapka Elżbieta
(1)
Czarniawska-Zając Stanisława
(1)
Długosz Jacek
(1)
Fordoński Radosław
(1)
Grzegorczyk Stefan
(1)
Jasudowicz Tadeusz (1944- )
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kosakowski Czesław (1940- )
(1)
Krajewski Piotr (nauki prawne)
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Lemkowska Bożena
(1)
Lubiszewski Maciej
(1)
Misiuk Andrzej (1958- )
(1)
Młynarczyk Krzysztof
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Orzechowski Mirosław
(1)
Płoszaj-Witkowska Beata
(1)
Saloni Zygmunt (1938- )
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Smólczyński Sławomir
(1)
Sokół Wojciech (1960- )
(1)
Sowiński Paweł
(1)
Stanys Vidmantas
(1)
Strzyżewska Emilia
(1)
Szarek Józef (1948- )
(1)
Szempliński Władysław
(1)
Szklarczyk Mirosław
(1)
Szweda Magdalena
(1)
Szwejkowski Zbigniew
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Waźbińska Jadwiga
(1)
Zaworska-Nikoniuk Dorota (1972- )
(1)
Ziajka Stefan
(1)
Łachacz Andrzej
(1)
Łojko Romuald
(1)
Łyszkowicz Adam (1945- )
(1)
Żyta Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(25)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Opiekunki i opiekunowie osób starszych
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Opieka społeczna
(6)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Agroturystyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Czasownik polski
(1)
Dwuliścienne
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Geomorfologia
(1)
Historia
(1)
Hortiterapia
(1)
Iglaste
(1)
Kalembka Sławomir (1936- )
(1)
Klimat
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Meteorologia
(1)
Mleczarstwo
(1)
Młodzież
(1)
Nagonasienne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Policja
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka społeczna
(1)
Powietrze
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rośliny lekarskie
(1)
Rośliny zimozielone
(1)
Ryzyko
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sadownictwo
(1)
Starzenie się
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Trawy
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uchodźcy
(1)
Uprawa roślin
(1)
Urbanistyka
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zielarstwo
(1)
Zwierzęta doświadczalne
(1)
Związki biologicznie czynne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Biologia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
35 results Filter
Book
In basket
Symbol UKD: 341.1/.8(075.8)
Bibliogr. s. 507-508. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 166380 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 631/635 Owo (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 63 Owo (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 167952 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) Rzą (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 364.4-055.5:37.018.1
Bibliografia na stronach 109-123.
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną to często rozłożony w czasie proces wspierania i pomocy rodzinie. Opisane koncepcje teoretyczne i praktyczne oraz programy wsparcia i pomocy rodzinie mogą wzbogacać możliwości tego procesu oraz pogłębiania profesjonalizacji działań na rzecz rodziny. Zaprezentowane w książce psychopedagogiczne teorie i koncepcje pracy z rodziną są róznorodne i wieloaspektowe (wielowymiarowe), bowiem rzeczywistość rodzinną mozna ujmować na wiele sposobów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 229085 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 187772 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 71-14 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 178916 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 37.018.3:364.65-053.2](075.8)
Na okł.: Pedagogika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 37-181/1 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 37.018.3:364.65-053.2](075.8)
Bibliogr. s. 229-235.
Na okł.: Pedagogika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 37-181/2 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 633.2(075.8)
Bibliogr. s. [147].
Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo i zootechnika. Zawarty tu materiał dotyczy zagadnień związanych z botaniką łąkarską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 213974 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-23 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 364(075.8)
Bibliogr. s. 153-159, netogr. s. 159-160, wykaz aktów prawnych s. 159.
Współczesne procesy profesjonalizacji w polu pomocy społecznej w wychowania wymagają złożonej procedury działań i stosowania różnych form ich systematyzacji. Działania zawodowe opierają się w większym lub mniejszym stopniu na naukowych podejściach, które zostały wypracowane w ciągu ostatniego stulecia w teorii i praktyce w tym obszarze. Konstruowana od początku XX w. wiedza metodologiczna, socjologiczna, psychologiczna i pedagogiczna, która ma zastosowanie w szeroko pojętej pracy socjalnej, nosi znamiona wiedzy interdyscyplinarnej, toteż może mieć wielorakie aplikacje. Oparte na tej wiedzy działania profesjonalne opierają się na świadomym i intencjonalnym stosowaniu metodycznych modeli lub strategii, które adepci zawodu zdobywają w toku kształcenia, jak i praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 214005 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-39 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-296.
Przedmiotem rozprawy jest edukacja do profesji społecznych uwzględniająca różnorodność doświadczeń poszczególnych państw europejskich oraz różne koncepcje działań społecznych, na gruncie których formowały się modele kształcenia do pracy socjalnej. Podjęte przez autorkę dyskursy problemowo-porównawcze stanowią propozycję analiz wybranych z obszernego zestawu zagadnień dotyczących współczesnych wymiarów dyscyplinaryzacji, profesjonalizacji i akademizacji pracy socjalnej w Europie. Uwzględniając ogólne założenia badań porównawczych w ujęciu funkcjonalno-systemowym, autorka ukazuje różnorodność inspiracji teoretycznych, koncepcji i doświadczeń w kształceniu do obszaru pracy socjalnej z perspektywy hermeneutyczno-fenomenologicznej, dokonuje wyboru takich treści problemowych, które mają ukazać transwersalność pracy socjalnej zarówno w warstwie konstruowanych teorii, jak organizacji, treści oraz form kształcenia w Europie. Intencją autorki było także ukazanie możliwych dróg konstruowania tożsamości naukowej i profesjonalnej pracy socjalnej przez pryzmat badań w jej obszarze, stosowanych metodologii, konstruowania teorii i instytucjonalnych ram uzyskiwania stopni naukowych oraz powiązanie tego procesu z akademizacją pracy socjalnej, która wyraża się w rozwojowych modelach kształcenia, a także w dążeniu do wprowadzania standardów wyższej edukacji do pracy socjalnej we wszystkich krajach Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 218952 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 178884 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 209-218.
Biotechnologie to techniczne zastosowanie systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania albo modyfikowania produktów lub procesów. Natomiast termin „biobezpieczeństwo" (bezpieczeństwo biologiczne) odnosi się do zabezpieczeń związanych z zastosowaniem tych biotechnologii, wobec których istnieje przypuszczenie, że mogą negatywnie wpływać na człowieka bądź jego otoczenie. Biobezpieczeństwo jest zatem skutkiem podjętych działań i zastosowanych środków mających chronić społeczeństwo przed zagrożeniami płynącymi z wykorzystania czynników biologicznych. Obejmuje swoim zakresem prewencję i działania obniżające ryzyko groźnych zmian, wystąpienia chorób, czynników patogennych czy aktów bioterroryzmu mogących negatywnie wpływać na gospodarkę, środowisko i zdrowie publiczne. Wiąże się więc z produkcją rolną, wprowadzaniem do środowiska nowych organizmów, produkcją i przetwarzaniem żywności, ochroną rezerw wodnych i zasobów biologicznych oraz produkcją biopaliw i biofarmaceutyków. Pod terminem „biobezpieczeństwo" można też rozumieć szereg mechanizmów kontroli i monitoringu, które gwarantują bezpieczne używanie produktów uzyskiwanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). W szczególności dotyczy to zdrowia i życia człowieka, zwierząt i ogólnie całości środowiska życia4. Zakres tematyczny oddawanej do rąk czytelnika książki w zasadzie ogranicza się do zabezpieczeń prawnych umiejscawiających biotechnologie w systemie międzynarodowej wymiany handlowej i związanego z tym ewentualnego zagrożenia środowiska. Mając to na uwadze, jej lektura - oprócz przybliżenia wybranych źródeł prawa międzynarodowego podejmujących problematykę bezpieczeństwa-może pomóc w zrozumieniu zawiłości wynikających z szybkiego rozwoju bioprawa i rosnącej liczby aktów wynika z faktu, że społeczeństwo, wykazujące zwiększające się poczucie niepewności i świadomość ryzyka związanego ze stosowaniem metod manipulacji genetycznej, oczekuje inicjatyw zdolnych kontrolować coraz śmielsze poczynania naukowców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 215005 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 190545 (1 egz.)
(dostępność ok. 06.07.2022)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 159.9 Les Czł (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 36-33 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 364.4-053.9:316.346.3-053.9](438)
Bibliografia na stronach 201-[213].
Starość to ostatnia faza życia ludzkiego, będąca ukoronowaniem dotychczasowego życia. Z rozmaitych powodów nie wszyscy ludzie mają możliwość dożycia starości. Autorka pracy ma nadzieję, że publikacja zainspiruje obecnych i przyszłych pracowników służb społecznych do postrzegania człowieka starszego jako osoby dojrzałej, mającej prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a przede wszystkim do dalszego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 229051 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-137 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 55(075.8)
Bibliografia na stronach 115-[117].
Skrypt jest przeznaczony dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Może być także wykorzystany w całości lub częściowo przez studentów innych wydziałów realizujących przedmioty związane z geologią i geomorfologią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 229083 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again