Form of Work
Książki
(49)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(25)
only on-site
(19)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Książek
(31)
Filia nr 3
(1)
Czytelnia Książek i Czasopism
(19)
Author
Jałoszyński Kuba (1960- )
(7)
Zubrzycki Waldemar
(6)
Bogdalski Piotr
(5)
Hryszkiewicz Dominik
(5)
Częścik Robert
(4)
Struniawski Jarosław
(4)
Babiński Aleksander
(3)
Bukowiecka Danuta
(3)
Nowicka Izabela
(3)
Pływaczewski Wiesław
(3)
Truchan Jarosław (1976- )
(3)
Zdrodowski Bogdan
(3)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(2)
Cymerski Jarosław (1971- )
(2)
Dziubek Ireneusz
(2)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(2)
Jakubczak Weronika
(2)
Kańciak Anna
(2)
Nepelski Mariusz
(2)
Safjański Tomasz
(2)
Tyburska Agata
(2)
Wiciak Izabela
(2)
Wiciak Krzysztof
(2)
Wiśniewski Bernard
(2)
Wiśniewski Bernard (nauki wojskowe)
(2)
Baranowska Magdalena
(1)
Bryk Janusz
(1)
Busłowicz Marta
(1)
Chełchowski Janusz Stanisław (1961- )
(1)
Falecki Janusz
(1)
Furgała Agata
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Guła Przemysław
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Głowacki Robert
(1)
Janoszka Krzysztof (1990- )
(1)
Jastrzębski Paweł
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kluczyński Maciej
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Kozioł Jerzy
(1)
Kozioł Jerzy (nauki wojskowe)
(1)
Kośmider Tomasz (1967- )
(1)
Kubiak Judyta
(1)
Kudrelek Jan
(1)
Kędzierska Grażyna
(1)
Kędzierski Maciej Aleksander
(1)
Kędzierski Włodzimierz
(1)
Letkiewicz Arkadiusz (1965- )
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Lubryczyński Konrad
(1)
Maniszewska Katarzyna (1978- )
(1)
Masiul Krzysztof
(1)
Michalczak Tomasz
(1)
Nowak Aleksandra (prawo)
(1)
Penc Józef (1939-2017)
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Porwisz Monika
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Płotek Marcin
(1)
Salamonowicz Zbigniew
(1)
Skiba Ferdynand
(1)
Socha Robert (1976- ; wojskowość)
(1)
Stachowiak Zenon
(1)
Stelmach Jarosław
(1)
Suchoń Anna
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Szlachter Damian
(1)
Telak Jerzy
(1)
Trzcińska Walentyna
(1)
Wiorowski Grzegorz
(1)
Włodarczyk Renata
(1)
Zalewski Sławomir
(1)
Łagoda Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Policja
(14)
Terroryzm
(9)
Bezpieczeństwo narodowe
(8)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Przestępczość zorganizowana
(4)
Chuligaństwo
(3)
Wojsko
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Etyka biznesu
(2)
Jednostki antyterrorystyczne
(2)
Kibice
(2)
Kobieta
(2)
Kryminalistyka
(2)
Piłka nożna
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Sektor publiczny
(2)
Służby specjalne
(2)
Administracja
(1)
Administracja a bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biuro Operacji Antyterrorystycznych
(1)
Decyzje
(1)
Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej
(1)
Europol
(1)
Gesty
(1)
Handel dziećmi
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Interwencje policyjne
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kynologia
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Obrona przed bronią masowego rażenia
(1)
Ochrona osób
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pies policyjny
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawo
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Public relations
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Straż graniczna
(1)
Symbole
(1)
Szalikowcy
(1)
Urzędnicy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(13)
1901-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
49 results Filter
Book
In basket
Publikacja jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem - jak wyjaśnił sam Autor - było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność organizacyjną tej formacji. (...) praca ma nie tylko wartość poznawczą, ale również utylitarną pozwalającą na dalsze racjonalizowanie postępowania kadrowego, nie tylko w tej formacji. Spostrzeżenia i wnioski Autora mogą, a nawet powinny być więc wykorzystane w formacjach pokrewnych Policji, w których obowiązują zbliżone cele i zasady działalności. Realizacja przez Autora wyżej wskazanego celu badawczego była możliwa dzięki spełnieniu kilku warunków. Na pierwszym miejscu wymieniłbym bardzo szeroką bazę źródłową pracy. Została ona bowiem oparta na rozległej literaturze przedmiotu z kilku dyscyplin naukowych - historii, zarządzania, filozofii, socjologii, nauk prawnych, nauki o bezpieczeństwie; będąc bardziej wnikliwym, można byłoby wymienić jeszcze kilka innych dyscyplin. Co naturalne Autor nie ograniczył się do literatury rodzimej. Drugi znaczący zespół źródeł wykorzystanych w pracy to akty normatywne zarówno o charakterze źródeł prawa powszechnego, jak i różnego rodzaju uregulować wewnętrznych. I w tym wypadku zauważyć trzeba dużą rozpiętość chronologiczną tych źródeł, bowiem analizie poddane zostały wytworzone w II RP, w okresie Polski Ludowej, jak i w III RP. Rozdział IX oparty został z kolei na źródłach wywołanych przez Autora w postaci ankiety wypełnionej przez około 300 komendantów Policji, różnych szczebli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 220906 (1 egz.)
(dostępność ok. 09.02.2022)
Book
In basket
Wyspecjalizowanym podmiotem w Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo osób podlegających ochronie, jest Biuro Ochrony Rządu, będące częścią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W czasach wysokiego poziomu zagrożenia życia i zdrowia VIP-ów atakami terrorystycznymi, a także ze strony osób niezrównoważonych psychicznie lub identyfikujących się z poglądami skrajnymi, zapewnienie bezpieczeństwa osób podlegających ochronie jest wyzwaniem wymuszającym najwyższe standardy jego realizacji. W tym roku mija 90 lat od powołania w wolnej Polsce pierwszej formacji ochronnej, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. Dzisiejsze Biuro Ochrony Rządu jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji, tej powołanej z rozkazu Ministra Spraw Wewnętrznych Zygmunta Hubnera (z dnia 12 czerwca 1924 roku) Brygady Ochronnej. Do zadań Brygady należało m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a działania prowadzono w oparciu o "Instrukcję o prowadzeniu służby ochronnej". Główną przesłanką, leżącą u podstaw opracowania niniejszej publikacji było upamiętnienie tego wydarzenia i przez pryzmat przypadającej rocznicy odniesienie się do kwestii współczesnego bezpieczeństwa, jego najistotniejszych zagrożeń, w szczególności dla osób definiowanych jako VIP-y. Z tej perspektywy odniesienie się do różnych aspektów organizacyjnych, jak też formalno-prawnych realizacji w stosunku do nich zadań ochronnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220907 (1 egz.)
Book
In basket
Na książce błędny ISBN t. 1.
Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. (...) Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. (...) Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220911 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.74.076:355.077.6](438)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. (...) Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. (...) Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220912 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. (...) Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. (...) Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220913 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-91 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.74:316.346.2-055.2](438)"20"
Kobiety stanowią bezcenny kapitał każdej organizacji, dlatego tak ważna jest ich aktywizacja oraz właściwe zidentyfikowanie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym, szkoleniem i doskonaleniem ich umiejętności. Niniejsza publikacja jest wielopłaszczyznową próbą ukazania problematyki kobiet w Policji. Zawiera autorskie badania dotyczące postrzegania kobiet w Policji przez otoczenie, a więc osoby niezwiązane ze służbami mundurowymi, oraz postrzeganie policjantek oczami współpracowników policjantów. Są to badania, których nie można ze sobą porównać w sposób dosłowny ze względu na istotne różnice metodologiczne, co nie zmienia faktu, że wskazują one na pewne istotne tendencje zachodzące w świadomości społecznej. Dlatego intencją autorów było podjęcie tej problematyki w sposób możliwie wielopłaszczyznowy, co, jak zorientuje się czytelnik, nie wyczerpuje w pełni podjętego tematu. Można nawet powiedzieć, że wnioski z badań stanowią początek do szerszej dyskusji dotyczącej problematyki płci we wszystkich służbach mundurowych w Polsce. fragment Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. I 223879 (1 egz.)
(dostępność ok. 09.02.2022)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.74(438):316.334.22(438):174:177
Recenzowane opracowanie naukowe to interesująca propozycja, która wzbogaci rynek wydawniczy. Jest to publikacja, która z pewnością może zainteresować zarówno osoby bezpośrednio zajmujące się taką problematyka, jak również osoby z kręgu socjologii czy biznesu oraz etyki zawodowej. Autor w sposób dojrzały, przemyślany i metodologicznie konsekwentny analizuje zagadnienia dotyczące polskiej Policji i to, w jakim stopniu faktycznie wypełnia ona oczekiwania, które są formułowane pod jej adresem przez społeczeństwo. Dobrze się stało, że monografia ukazuje się teraz, gdy warunki funkcjonowania Policji stają się coraz bardziej złożone. W niniejszej publikacji przyjęto metodę teoretyczno-badawczą, czemu została podporządkowana cała publikacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 220917 (1 egz.)
Book
In basket
[...] Bez zapewnienia transportu, niezbędnego sprzętu technicznego, czy obsługi finansowej instytucje publiczne nie są w stanie efektywnie funkcjonować i realizować wyznaczonych im zadań. W skład Policji obok innych rodzajów służb takich jak: kryminalna, śledcza i prewencyjna wchodzą też służby wspomagające działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Służby wspomagające zapewniają warunki do odpowiedniego działania, wykonywania obowiązków i zadań służbowych przez wszystkich policjantów. Właściwa organizacja pracy pionów logistycznych, zwłaszcza w codziennym funkcjonowaniu polskiej Policji, ma bezpośredni wpływ na skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. [...] Aby osiągnąć wysoki poziom efektywności działania pionów logistycznych w Policji należy stosować szeroko rozumiane zasady wynikające z nauki o zarządzaniu, które wykorzystywane są w innych instytucjach administracji publicznej. Z drugiej zaś strony specyfika pracy i zadania stawiane funkcjonariuszom wymagają dostosowania się w tym zakresie pionów logistycznych. Muszą one zapewnić niejednokrotnie sprzęt i usługi specjalistyczne wykorzystywane w tej formacji, a tym samym ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań postawionych przed Policją. fragment Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223894 (1 egz.)
Book
In basket
Instytucje administracji publicznej stanowią widący komponent każdego współczesnego systemu demokracji. Od skuteczności działań tych podmiotów pośród których należy wskazać m.in. Policję czy inne państwowe służby bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również urzędy, inspektoraty i inne terenowe placówki administracji państwowej, zależy zrównoważony rozwój każdego społeczeństwa. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, które mają poprawić funkcjonalność ww. podmiotów. [...] Wnioski płynące z podjętych badań stanowią bardzo ciekawy materiał empiryczny. [...] monografia wieloautorska znajdzie odbiorców zarówno pośród osób naukowo i zawodowo zajmujących się problematyką zarządzania, bezpieczeństwa jak również prawa i administracji. Fragment recenzji dr. hab. Samuela Uhrina
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223895 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 327.56/.57(438)
[...] w związku z tym, iż bezpieczny byt i rozwój państwa może zostać w każdej chwili ograniczony bądź naruszony, badania dotyczące uwarunkowań jego bezpieczeństwa są nieodzownym elementem zabiegów państwa jako organizacji. Jednym z takich czynników są uwarunkowania wewnętrzne bezpieczeństwa narodowego. W efekcie badań tych uwarunkowań diagnozuje się i prognozuje wyzwania, szansę, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Taki właśnie cel prac przyjęli autorzy niniejszego opracowania. fragment Wprowadzenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 223893 (1 egz.)
Book
In basket
Aktywność polityczno-militarna , tożsamość kulturowa, powodują, że wielu krajom, w tym Polsce realnie zagraża terroryzm międzynarodowy. W strukturach państwa muszą być siły i środki zdolne neutralizować powstałe zagrożenie, a także przeprowadzić działania w ramach tzw. odbudowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-125/2 (1 egz.)
Book
In basket
Terroryzm jest uważany za najwieksze zagrożenie bezpieczeństwa w naszym stuleciu, szczególnie terroryzm będący dziełem organizacji islamistycznych uderzających w państwa Zachodu. Publikację rozpoczyna refleksja nad globalnym ładem politycznym oraz formą współczesnej cywilizacji ksztaltowanej przez rewolucje techniczne i prosesy globalizacji gospodarczej. Następnie autorzy rozpatrują ewolucję terroryzmu w XXI wieku, jego podłoże ideowe, kwestie metod i środków technicznych organizacji terrorystycznych, skutki zamachów i reakcje opinii publicznej na przekazy medialne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-125/1 (1 egz.)
Book
In basket
W 2016 r. minęło 40 lat od utworzenia pierwszego poodziału kontterrorystycznego w Polsce. Polska znalazła się w awangardzie państw, które w strukturach Policji utworzyły siły specjalne. Z perspektywy czasu należy skonstatować, iż wówczas podjęte decyzje pozwoliły na ukształtowanie sie , w kolejnych latach, profesjonalnych pooddziałów specjalnych, doskonale wyszkolonych, na miarę przyzwoitym poziomie wyposażonych i uzbrojonych, zdolnych do reakcji na zagrożenia ze strony zarówno terroryzmu, jak i aktów o charakterze terroru kryminalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 35-118 (1 egz.)
Book
In basket
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2013. - 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Symbol UKD: 343.4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-241 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 200957 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 34-41 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 200961 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 327.56/.57:314.15-026.49](438)
Praca w sposób kompleksowy wyjaśnia istotę zjawiska nielegalnej migracji oraz jej aspekt prawny i społeczny. Aspekty te mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. W pracy szeroko udokumentowano dynamikę i strukturę procesów migracyjnych w Polsce, co pozwoliło autorowi na dość precyzyjną prognozę rozwoju tego zjawiska. Godnym polecenia jest opis teorii wyjaśniających zjawisko migracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. Czyt. 32-62 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 351.74.076:343.232](438)(07)
Nazwy aut. na okł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. I 203588 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again